Hãy thử bài kiểm tra chính trị
+

Chính sách của Danish Social Liberal Party’s về science vấn đề science

Ứng cử viên

Chủ đề

Khoa học  ›  Bắt buộc Tiêm chủng

Chính phủ có nên yêu cầu trẻ em được chủng ngừa cho các bệnh có thể phòng ngừa được không?

DSLP>DSLP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng

Khoa học  ›  Năng lượng hạt nhân

Bạn có ủng hộ việc sử dụng năng lượng hạt nhân không?

DSLP>DSLP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông, chúng ta nên đầu tư vào các giải pháp thay thế sạch hơn như gió, thủy điện, thori và địa nhiệt


Niềm tin chính trị của bạn tương tự như thế nào với các chính sách của Danish Social Liberal Party’s ? Làm bài kiểm tra chính trị để tìm hiểu.

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]