Hãy thử bài kiểm tra chính trị
+

Chính sách của Socialist People’s Party’s về economic vấn đề economic

Ứng cử viên

Chủ đề

nền kinh tế  ›  Chi tiêu chính phủ

Chính phủ có nên cắt giảm chi tiêu công để giảm nợ quốc gia không?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

nền kinh tế  ›  Công việc nội địa

Chính phủ có nên ưu đãi thuế cho các công ty tư nhân để giữ việc làm trong nước không?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

nền kinh tế  ›  Thuế Giáo hội

Có nên bãi bỏ thuế nhà thờ không?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

nền kinh tế  ›  Lương tối thiểu

Liệu chính phủ có tăng lương tối thiểu liên bang?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng

nền kinh tế  ›  Thu nhập cơ bản phổ thông

Bạn có hỗ trợ một chương trình thu nhập cơ bản chung không?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng


Niềm tin chính trị của bạn tương tự như thế nào với các chính sách của Socialist People’s Party’s ? Làm bài kiểm tra chính trị để tìm hiểu.

nền kinh tế  ›  Thuế

Đan Mạch có nên tăng thuế đối với người giàu?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]