Hãy thử bài kiểm tra chính trị
+

Chính sách của Socialist People’s Party’s về immigration vấn đề immigration

Ứng cử viên

Chủ đề

Nhập cư  ›  Ban Di Trú

Có nên có lệnh cấm tạm thời đối với tất cả nhập cư vào Đan Mạch?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

Nhập cư  ›  Đồng hóa nhập cư

Người nhập cư có nên học tiếng Đan Mạch không?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngCó, nhưng chính phủ nên cung cấp các khóa học ngôn ngữ miễn phí

Nhập cư  ›  Kiểm tra quốc tịch

Người nhập cư có cần phải vượt qua kỳ thi quốc tịch để chứng minh một sự hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ, lịch sử và chính phủ của đất nước chúng ta không?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng

Nhập cư  ›  Người nhập cư Hồi giáo

Người nhập cư Hồi giáo có nên bị cấm nhập cảnh cho đến khi chính phủ cải thiện khả năng sàng lọc các kẻ khủng bố tiềm năng không?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

Nhập cư  ›  Hạn ngạch di cư EU

EU có nên áp dụng hạn ngạch người di cư cho mỗi quốc gia không?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng


Niềm tin chính trị của bạn tương tự như thế nào với các chính sách của Socialist People’s Party’s ? Làm bài kiểm tra chính trị để tìm hiểu.

Nhập cư  ›  Hai quốc tịch

Người nhập cư đến Đan Mạch có nên được giữ tư cách công dân kép?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]