Hãy thử bài kiểm tra chính trị
+

Chính sách của Socialist People’s Party’s về foreign policy vấn đề foreign policy

Ứng cử viên

Chủ đề

Chính sách đối ngoại  ›  Hoa Kỳ Châu Âu

EU có nên tiến vào Hoa Kỳ?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

Chính sách đối ngoại  ›  Đăng Brexit Vương quốc Anh

Anh có nên được phép tiếp cận Thị trường Châu Âu sau khi rời khỏi EU không?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng

Chính sách đối ngoại  ›  Người tị nạn Sy-ri

Đan Mạch có nên chấp nhận người tị nạn từ Syria?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng

Chính sách đối ngoại  ›  Ủy ban châu Âu

Ủy ban châu Âu có nên tháo dỡ không?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

Chính sách đối ngoại  ›  Các nước Liên minh châu Âu

Liệu số lượng các nước trong Liên minh châu Âu có giảm xuống còn 15?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông


Niềm tin chính trị của bạn tương tự như thế nào với các chính sách của Socialist People’s Party’s ? Làm bài kiểm tra chính trị để tìm hiểu.

Chính sách đối ngoại  ›  Viện trợ nước ngoài

Đan Mạch nên tăng hay giảm chi viện trợ nước ngoài?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngTăng

Chính sách đối ngoại  ›  Chi tiêu quân sự

Đan Mạch nên tăng hay giảm chi tiêu quân sự?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngGiảm bớt

Chính sách đối ngoại  ›  Israel

Đan Mạch có nên tiếp tục ủng hộ Israel?

SPP>SPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]