Prøv den politiske quiz

Nye Borgerlige platform og politikker

Disse problemer nedenfor er sorteret i faldende rækkefølge baseret på hvor vigtigt gennemsnittet Danish [people] vælgeren rangerede dem på quizzen.

Emner

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

NCP>NCP  ChatGPTNej, men undervisningsafgift bør sænkes efter familiens indkomst

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

NCP>NCP  ChatGPTNej

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

NCP>NCP  ChatGPTVi forsvarer den gravides ret til at vælge. Adgang til prævention, seksualundervisning og andre sociale tilbud vil hjælpe med at reducere antallet af aborter.

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men først efter de har afsonet deres straf

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

NCP>NCP  ChatGPTJa, de er essentielle for at beskytte andre børn som er for unge til at blive vaccineret


Hvor ligner din politiske tro på New Civic Party’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

NCP>NCP  ChatGPTJa, og giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion

Immigration  ›  Forbud mod muslimske indvandrere

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

NCP>NCP  ChatGPTNej, banlysning af indvandrere på baggrund af deres religion er forfatningsstridig

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men lad folk bruge privat forsikring

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

NCP>NCP  ChatGPTJa, og banlys alle engangsprodukter som ikke er lavet af mindst 75% bionedbrydeligt materiale

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

NCP>NCP  ChatGPTJa

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

NCP>NCP  ChatGPTJa, så længe de går igennem de samme baggrundstjek som heteroseksuelle par

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

NCP>NCP  ChatGPTMere

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

NCP>NCP  ChatGPTNej, jeg er ikke tilhænger af dødsstraf

Immigration  ›  EU indvandrer-kvote

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land?

NCP>NCP  ChatGPTNej

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

NCP>NCP  ChatGPTNej, vi skal investere i renere alternativer såsom vind, vandkraft, thorium og jordvarme

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men kun hvis udgifterne går til miljøvenlige løsninger

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Bør indvandrere i Danmark have lov til, at have dobbelt statsborgerskab?

NCP>NCP  ChatGPTJa, medmindre de har begået terror

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

NCP>NCP  ChatGPTJa, vores mentale sundhedssystem kræver mere finansiering for at kunne yde en højere kvalitet af pleje og service

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Bør udlændinge, som i øjeblikket opholder sig i Danmark, have stemmeret?

NCP>NCP  ChatGPTNej, kun danske statsborgere skal have lov til at stemme

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Kommission

Bør den Europæiske Kommision afvikles?

NCP>NCP  ChatGPTNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men de bør være strengt reguleret for at forhindre mismanagement og korruption

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

NCP>NCP  ChatGPTNej, øg afgifterne for store multinationale selskaber i stedet

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men deres identitet skal være privatverificeret af en kvindelig ansat

Udenrigspolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU?

NCP>NCP  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Unionslande

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15?

NCP>NCP  ChatGPTNej

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men kun efter en psykologisk undersøgelse for at vise at de forstår dette valg fuldt ud

Indenrigspolitik  ›  Videoovervågning

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

NCP>NCP  ChatGPTJa, og der bør sættes mere politi ind på områder med høj kriminalitet

Udenrigspolitik  ›  Udenlandske Valg

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg?

NCP>NCP  ChatGPTNej

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men kun til medicinsk brug

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Union

Bør Danmark melde sig ud af den Europæiske Union?

NCP>NCP  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

NCP>NCP  ChatGPTNej, al traffik skal behandles ens og fortsæt internettets åbenhed

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men vi forlanger en mærkning af genmodificerede fødevarer.

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

NCP>NCP  ChatGPTJa, og kræv en offentlig høring hvert år hvor de er siddende

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Bør immigranter være tvunget til at lære det danske sprog?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men regeringen bør give gratis sprogkurser

National sikkerhed  ›  Snigmyrderi i udelandet

Bør Danmark myrde formodede terrorister i fremmede lande?

NCP>NCP  ChatGPTNej, fang dem, afhør dem og sæt dem i fængsel, i stedet

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men kun hvis frigivelse af informationerne ikke truer vores nationale sikkerhed

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

NCP>NCP  ChatGPTJa

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

NCP>NCP  ChatGPTNej, gør det samtidig ulovligt for politikkere som er under efterforskning for en forbrydelse

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

NCP>NCP  ChatGPTJa, alle indbyggere som betaler skat skal have lov til at stemme

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Bør Danmark øge eller sænke antallet af midlertidige arbejdsvisummer, der bliver givet til højt-kvalificeret immigrantarbejdere?

NCP>NCP  ChatGPTForøg

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

NCP>NCP  ChatGPTJa

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Burde det være forbudt at brænde dannebrogsflaget?

NCP>NCP  ChatGPTJa

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men begræns mængden de kan donere

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men kun efter fuldførelse af deres straf og prøveløsladelse/prøvetid

Økonomien  ›  Kirkeskat

Bør kirkeskatten afskaffes?

NCP>NCP  ChatGPTNej

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

NCP>NCP  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

NCP>NCP  ChatGPTJa, og regulere den hvert år i henhold til inflationen

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

NCP>NCP  ChatGPTNej, vi bør udvikle flere bæredygtige energiressourcer i stedet

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

NCP>NCP  ChatGPTNej, bestyrelsesmedlemmer bør være de mest kvalificerede uanset køn

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men kun på ordre fra retten

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

NCP>NCP  ChatGPTJa, så længe de kan bestå de samme fysiske tests som mænd

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

NCP>NCP  ChatGPTJa, dette er nødvendigt for at reducere antallet af dødsfald p.g.a. overdosering

Udenrigspolitik  ›  De Forenede Europæiske Stater

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater?

NCP>NCP  ChatGPTNej

Udenrigspolitik  ›  EU autoritære sanktioner

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer?

NCP>NCP  ChatGPTJa

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men de skal yde samfundstjeneste på daglig basis

Økonomien  ›  Momssatser

Bør momssatser forøges eller sænkes?

NCP>NCP  ChatGPTSænkes, men kun på mad og medicin

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Bør Danmark øge eller sænke udenlandsk bistandsudgift?

NCP>NCP  ChatGPTForøg, men kun for lande, der ikke udfører krænkelser af menneskerettighederne

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transseksuelle atleter have lov til at konkurrere mod atleter, der adskiller sig fra deres tildelte køn ved fødslen?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men kun hvis deres hormonniveau svarer til dem i den kønskategori, hvor de konkurrerer

Udenrigspolitik  ›  Centrale EU-agentur

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur?

NCP>NCP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Toldafgifter

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer?

NCP>NCP  ChatGPTNej, et globalt frihandelssystem er bedre for vores virksomheder og forbrugere

Udenrigspolitik  ›  Israel

Bør Danmark blive ved med at støtte Israel?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men respekter Israels suverænitet og dikter ikke hvordan det skal interagere med dets naboer

Udenrigspolitik  ›  bagstopper

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit?

NCP>NCP  ChatGPTJa

Økonomien  ›  arveafgift

Bør Danmark afskaffe arveskatten?

NCP>NCP  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

NCP>NCP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Skatter

Bør Danmark hæve skatterne på de rige?

NCP>NCP  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Sigt Grænser

Skal der fastsættes tidsbegrænsninger for medlemmer af Folketinget?

NCP>NCP  ChatGPTNej, vi har allerede termsgrænser kaldet "valg"

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men ikke for kosmetik

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

NCP>NCP  ChatGPTHjælper

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Bør Danmark øge eller sænke deres militære udgift?

NCP>NCP  ChatGPTHæv, men kun efter at vores underskud er blevet drastisk reduceret

Uddannelse  ›  Skolehandler

Bør regeringen afkriminalisere skolegang?

NCP>NCP  ChatGPTNej

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

NCP>NCP  ChatGPTJa, så længe skatteindtægterne til sidst vil overstige skatteincitamenterne

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men i form af et større budget til infrastruktur

Udenrigspolitik  ›  EU Army

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær?

NCP>NCP  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

NCP>NCP  ChatGPTNej, tjenesten bør være et valg i stedet for en pligt

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

NCP>NCP  ChatGPTJa, juster dem årligt baseret på leveomkostninger

Økonomien  ›  Loft på bonus

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn?

NCP>NCP  ChatGPTJa, og sænk loftet til 20%

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Bør Danmark øge eller sænke skattesatsen for virksomheder?

NCP>NCP  ChatGPTLavere, men fjern fradrag og smuthuller.

Økonomien  ›  Velfærd

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser?

NCP>NCP  ChatGPTMere, reformere systemet, så det supplerer snarere end erstatter en arbejdsgruppe indkomst

Boliger  ›  Hjemløse lejre

Bør hjemløse personer, der har nægtet ledig husly eller bolig, have lov til at sove eller slå lejr på offentlig ejendom?

NCP>NCP  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Politisk reklame på sociale medier

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

NCP>NCP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Redningsaktionen af Grækenland

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland?

NCP>NCP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google?

NCP>NCP  ChatGPTNej

Sundhedspleje  ›  COVID Employment Health Pass

Skal regeringen kræve, at ansatte i store virksomheder vaccineres mod COVID?

NCP>NCP  ChatGPTNej, jeg synes, at virksomheder bør kræve vaccination, men ikke efter regeringens mandat

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

NCP>NCP  ChatGPTNej, det er spild af tid og penge

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Bør danske borgere have tilladelse til at spare eller investere deres penge i fralandsbankkontoer?

NCP>NCP  ChatGPTJa, så længe offshore-indkomst rapporteres

Immigration  ›  Indvandrerbørn

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier?

NCP>NCP  ChatGPTJa

Social  ›  Hat tale

Bør hadefuld ytringsbeskyttelse beskyttes af ytringsfrihedslovene?

NCP>NCP  ChatGPTJa, så længe det ikke truer vold

Forbrydelse  ›  Defundering af politiet

Bør finansiering til lokale politiafdelinger omdirigeres til sociale og samfundsbaserede programmer?

NCP>NCP  ChatGPTNej, øg finansieringen og uddannelsen til politiafdelinger i samfund med højere kriminalitetsrate

Forbrydelse  ›  Demilitariser politiet

Bør politiet bruge lovligt udstyr?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men med streng uddannelse i, hvordan og hvornår man skal bruge udstyret

Økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men med mere gennemsigtighed

Social  ›  Kønsovergang

Bør personer under 18 år kunne modtage kønsovergangsbehandlinger?

NCP>NCP  ChatGPTJa, men kun til ikke-kirurgiske behandlinger som pubertetsblokkere og hormonbehandling

Sundhedspleje  ›  Verdenssundhedsorganisationen

Bør regeringen finansiere Verdenssundhedsorganisationen?

NCP>NCP  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Decentraliseret finans

Skal teknologien i vores finansielle system overgå til en decentral protokol, der ikke ejes eller kontrolleres af nogen virksomhed, svarende til internettet?

NCP>NCP  ChatGPTJa, dette ville mindske uligheden i rigdom ved at give mere gennemsigtig, overkommelig og inklusiv adgang til finansielle tjenester

Udenrigspolitik  ›  Ukraine og Nato

Skal Ukraine tilslutte sig NATO?

NCP>NCP  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Fire dages arbejdsuge

Skal Danmark overgå til en fire-dages arbejdsuge?

NCP>NCP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Statsejerskab

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession?

NCP>NCP  ChatGPTJa, regeringen skal modtage egenkapital for enhver økonomisk støtte, de yder virksomhederne

English Dansk