Prøv den politiske quiz
+

Nye Borgerlige platform og politikker

Kandidater

Emner

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

NCP>NCP  Partiets støttebaseFor valg

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Bør der være et midlertidigt forbud, på al indvandring til Danmark?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa


Hvor ligner din politiske tro på New Civic Party’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Bør udlændinge, som i øjeblikket opholder sig i Danmark, have stemmeret?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Bør immigranter være tvunget til at lære det danske sprog?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  EU indvandrer-kvote

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Videoovervågning

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

NCP>NCP  Partiets støttebaseMere

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Burde det være forbudt at brænde dannebrogsflaget?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Bør indvandrere i Danmark have lov til, at have dobbelt statsborgerskab?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Syriske flygtninge

Bør Danmark acceptere flygtninge fra Syrien?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Kommission

Bør den Europæiske Kommision afvikles?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Unionslande

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  EU autoritære sanktioner

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

National sikkerhed  ›  Snigmyrderi i udelandet

Bør Danmark myrde formodede terrorister i fremmede lande?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Bør Danmark øge eller sænke udenlandsk bistandsudgift?

NCP>NCP  Partiets støttebaseFormindsk

Økonomien  ›  Kirkeskat

Bør kirkeskatten afskaffes?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Bør Danmark øge eller sænke antallet af midlertidige arbejdsvisummer, der bliver givet til højt-kvalificeret immigrantarbejdere?

NCP>NCP  Partiets støttebaseFormindsk

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Bør danske borgere have tilladelse til at spare eller investere deres penge i fralandsbankkontoer?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Sigt Grænser

Burde der være termingrænser for medlemmer af Folketinget?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  Skolehandler

Bør regeringen afkriminalisere skolegang?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Skatter

Bør Danmark hæve skatterne på de rige?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Israel

Bør Danmark blive ved med at støtte Israel?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Indvandrerbørn

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

NCP>NCP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Loft på bonus

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn?

NCP>NCP  Partiets støttebaseNej

English Dansk