Prøv den politiske quiz

Alternativet platform og politikker

Disse problemer nedenfor er sorteret i faldende rækkefølge baseret på hvor vigtigt gennemsnittet Danish [people] vælgeren rangerede dem på quizzen.

Emner

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

TA>TA  ChatGPTJa

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

TA>TA  ChatGPTVi forsvarer den gravides ret til at vælge. Adgang til prævention, seksualundervisning og andre sociale tilbud vil hjælpe med at reducere antallet af aborter.

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

TA>TA  ChatGPTJa, så længe det er sikkert for dem at vende hjem til deres land

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

TA>TA  ChatGPTJa

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

TA>TA  ChatGPTJa


Hvor ligner din politiske tro på The Alternative’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Immigration  ›  Forbud mod muslimske indvandrere

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

TA>TA  ChatGPTNej

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

TA>TA  ChatGPTJa, private virksomheder bør ikke kunne udnytte sundhedsplejen økonomisk

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

TA>TA  ChatGPTJa

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

TA>TA  ChatGPTJa, og banlys alle engangsprodukter som ikke er lavet af mindst 75% bionedbrydeligt materiale

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

TA>TA  ChatGPTJa

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

TA>TA  ChatGPTNej, jeg er ikke tilhænger af dødsstraf

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

TA>TA  ChatGPTMindre, og sørg for mere finansiering fra regeringen

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

TA>TA  ChatGPTNej, vi skal investere i renere alternativer såsom vind, vandkraft, thorium og jordvarme

Immigration  ›  EU indvandrer-kvote

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land?

TA>TA  ChatGPTJa

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

TA>TA  ChatGPTJa, men kun hvis udgifterne går til miljøvenlige løsninger

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

TA>TA  ChatGPTJa

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Bør indvandrere i Danmark have lov til, at have dobbelt statsborgerskab?

TA>TA  ChatGPTJa

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Bør udlændinge, som i øjeblikket opholder sig i Danmark, have stemmeret?

TA>TA  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Kommission

Bør den Europæiske Kommision afvikles?

TA>TA  ChatGPTNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

TA>TA  ChatGPTNej, private fængsler vil ofre kvaliteten af pleje- og rehabiliteringsydelser til fortjeneste

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

TA>TA  ChatGPTNej, øg afgifterne for store multinationale selskaber i stedet

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

TA>TA  ChatGPTJa, vi bør respektere alle kulturelle traditioner

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

TA>TA  ChatGPTJa, men kun efter en psykologisk undersøgelse for at vise at de forstår dette valg fuldt ud

Udenrigspolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU?

TA>TA  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Union

Bør Danmark melde sig ud af den Europæiske Union?

TA>TA  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Videoovervågning

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

TA>TA  ChatGPTNej, og regeringen er gået for langt i invasionen er borgeres privatliv

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Unionslande

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15?

TA>TA  ChatGPTNej

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

TA>TA  ChatGPTJa, og legaliser, beskat og reguler marihuana i stedet for at kriminalisere det

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

TA>TA  ChatGPTNej, dette ville give dem tilladelse til at fjerne konkurrencen, skabe kunstig knaphed og øge priserne.

Udenrigspolitik  ›  Udenlandske Valg

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg?

TA>TA  ChatGPTNej, og vi bør ikke forsøge at påvirke noget andet lands valg eller politik

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

TA>TA  ChatGPTJa, men vi forlanger en mærkning af genmodificerede fødevarer.

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

TA>TA  ChatGPTJa

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

TA>TA  ChatGPTJa, og kræv en offentlig høring hvert år hvor de er siddende

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Bør immigranter være tvunget til at lære det danske sprog?

TA>TA  ChatGPTJa, men regeringen bør give gratis sprogkurser

National sikkerhed  ›  Snigmyrderi i udelandet

Bør Danmark myrde formodede terrorister i fremmede lande?

TA>TA  ChatGPTNej

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

TA>TA  ChatGPTJa, alle indbyggere som betaler skat skal have lov til at stemme

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Bør Danmark øge eller sænke antallet af midlertidige arbejdsvisummer, der bliver givet til højt-kvalificeret immigrantarbejdere?

TA>TA  ChatGPTForøg

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

TA>TA  ChatGPTJa

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

TA>TA  ChatGPTJa, så længe de har afsonet deres dom.

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

TA>TA  ChatGPTJa, og drastisk forøge skatter og importafgifter til udliciterende virksomheder

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Burde det være forbudt at brænde dannebrogsflaget?

TA>TA  ChatGPTNej, det er et brud på ytringsfriheden

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

TA>TA  ChatGPTNej, denne slags donationer bliver bare til bestikkelse

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

TA>TA  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

TA>TA  ChatGPTJa, og med tilbagevirkende kraft reducere strafferne for dem der allerede sidder i fængsel

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

TA>TA  ChatGPTNej, de fleste borgere kan ikke engang bestå en statsborgerskabsprøve

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

TA>TA  ChatGPTJa, men kun efter fuldførelse af deres straf og prøveløsladelse/prøvetid

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

TA>TA  ChatGPTJa, og regulere den hvert år i henhold til inflationen

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

TA>TA  ChatGPTJa, og regeringen bør gøre en større indsats for at forlange diversitet på arbejdsmarkedet.

Økonomien  ›  Kirkeskat

Bør kirkeskatten afskaffes?

TA>TA  ChatGPTJa

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

TA>TA  ChatGPTNej, og vedtag lovgivningen, som forhindrer regeringsovervågning af borgerkommunikationer

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

TA>TA  ChatGPTJa, dette er nødvendigt for at reducere antallet af dødsfald p.g.a. overdosering

Udenrigspolitik  ›  De Forenede Europæiske Stater

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater?

TA>TA  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  EU autoritære sanktioner

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer?

TA>TA  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Momssatser

Bør momssatser forøges eller sænkes?

TA>TA  ChatGPTForøges, men kun på luksusindkøb

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

TA>TA  ChatGPTNej, men vi bør forøge finansieringen for at kunne tilbyde uddannelses- og færdighedsopbygningstjenester til fanger

Økonomien  ›  Toldafgifter

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer?

TA>TA  ChatGPTNej, et globalt frihandelssystem er bedre for vores virksomheder og forbrugere

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

TA>TA  ChatGPTJa, alle bør modtage en indkomst, for at dække deres basale nødvendigheder, herunder mad og hjem

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

TA>TA  ChatGPTJa, det er diskrimination at forhindre kvinder i at tjene i kamproller

Økonomien  ›  arveafgift

Bør Danmark afskaffe arveskatten?

TA>TA  ChatGPTNej

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Bør Danmark øge eller sænke udenlandsk bistandsudgift?

TA>TA  ChatGPTForøg

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transseksuelle atleter have lov til at konkurrere mod atleter, der adskiller sig fra deres tildelte køn ved fødslen?

TA>TA  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Skatter

Bør Danmark hæve skatterne på de rige?

TA>TA  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  bagstopper

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit?

TA>TA  ChatGPTJa, hold EU-blokets indre marked og dets toldunion

Udenrigspolitik  ›  Israel

Bør Danmark blive ved med at støtte Israel?

TA>TA  ChatGPTVi bør give lige støtte til Israel og Palæstina

Udenrigspolitik  ›  Centrale EU-agentur

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur?

TA>TA  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Bør Danmark øge eller sænke deres militære udgift?

TA>TA  ChatGPTHverken eller, vi burde oprette et europæisk militært forsvarssystem i stedet

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

TA>TA  ChatGPTHjælper

Indenrigspolitik  ›  Sigt Grænser

Burde der være termingrænser for medlemmer af Folketinget?

TA>TA  ChatGPTJa

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

TA>TA  ChatGPTJa, men ikke for kosmetik

Udenrigspolitik  ›  EU Army

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær?

TA>TA  ChatGPTNej

Uddannelse  ›  Skolehandler

Bør regeringen afkriminalisere skolegang?

TA>TA  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

TA>TA  ChatGPTJa, regeringen skal intervenere for at fremskynde en genopretning

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

TA>TA  ChatGPTJa, så længe det lokale miljø ikke er kompromitteret

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

TA>TA  ChatGPTNej, tjenesten bør være et valg i stedet for en pligt

Økonomien  ›  Loft på bonus

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn?

TA>TA  ChatGPTJa, og sænk loftet til 20%

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

TA>TA  ChatGPTJa, men kun for pensionerede med lav indkomst

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Bør Danmark øge eller sænke skattesatsen for virksomheder?

TA>TA  ChatGPTHæv for store multinationale virksomheder, men sænk den for små virksomheder

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

TA>TA  ChatGPTNej, det er spild af tid og penge

Økonomien  ›  Velfærd

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser?

TA>TA  ChatGPTFærre, nuværende fordele giver ikke nok støtte

Økonomien  ›  Redningsaktionen af Grækenland

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland?

TA>TA  ChatGPTJa

Boliger  ›  Hjemløse lejre

Bør hjemløse personer, der har nægtet ledig husly eller bolig, have lov til at sove eller slå lejr på offentlig ejendom?

TA>TA  ChatGPTJa, og skab flere sociale programmer for at give gratis mad, tøj og medicin

Økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google?

TA>TA  ChatGPTJa

Indenrigspolitik  ›  Politisk reklame på sociale medier

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

TA>TA  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Bør danske borgere have tilladelse til at spare eller investere deres penge i fralandsbankkontoer?

TA>TA  ChatGPTNej, for mange rige borgere misbruger smuthullerne i offshore-banklovgivning for at undgå skatter

Immigration  ›  Indvandrerbørn

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier?

TA>TA  ChatGPTJa

Sundhedspleje  ›  COVID Employment Health Pass

Skal regeringen kræve, at ansatte i store virksomheder vaccineres mod COVID?

TA>TA  ChatGPTNej, jeg synes, at virksomheder bør kræve vaccination, men ikke efter regeringens mandat

Økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

TA>TA  ChatGPTJa, men fødevaresikkerhed og miljøbeskyttelse skulle prioriteres højere

Forbrydelse  ›  Defundering af politiet

Bør finansiering til lokale politiafdelinger omdirigeres til sociale og samfundsbaserede programmer?

TA>TA  ChatGPTJa

Social  ›  Hat tale

Bør hadefuld ytringsbeskyttelse beskyttes af ytringsfrihedslovene?

TA>TA  ChatGPTJa, så længe det ikke truer vold

Sundhedspleje  ›  Verdenssundhedsorganisationen

Bør regeringen finansiere Verdenssundhedsorganisationen?

TA>TA  ChatGPTJa

Forbrydelse  ›  Demilitariser politiet

Bør politiet bruge lovligt udstyr?

TA>TA  ChatGPTJa, men med streng uddannelse i, hvordan og hvornår man skal bruge udstyret

Social  ›  Kønsovergang

Bør personer under 18 år kunne modtage kønsovergangsbehandlinger?

TA>TA  ChatGPTJa, men med forældrenes tilladelse

Økonomien  ›  Fire dages arbejdsuge

Skal Danmark overgå til en fire-dages arbejdsuge?

TA>TA  ChatGPTJa, og kræve overarbejdsbetaling for arbejde over fire dage om ugen

Økonomien  ›  Statsejerskab

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession?

TA>TA  ChatGPTJa, regeringen skal modtage egenkapital for enhver økonomisk støtte, de yder virksomhederne

English Dansk