Prøv den politiske quiz

Venstre platform og politikker

Disse problemer nedenfor er sorteret i faldende rækkefølge baseret på hvor vigtigt gennemsnittet Danish [people] vælgeren rangerede dem på quizzen.

Emner

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

V>V  ChatGPTNej, men gratis for lav-indkomst studerende med fremragende karakterer

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

V>V  ChatGPTNej

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

V>V  ChatGPTVi forsvarer den gravides ret til at vælge. Adgang til prævention, seksualundervisning og andre sociale tilbud vil hjælpe med at reducere antallet af aborter.

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

V>V  ChatGPTJa, så længe det er sikkert for dem at vende hjem til deres land

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

V>V  ChatGPTJa, de er essentielle for at beskytte andre børn som er for unge til at blive vaccineret


Hvor ligner din politiske tro på Venstre’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

V>V  ChatGPTNej, giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion i stedet

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

V>V  ChatGPTJa, men lad folk bruge privat forsikring

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

V>V  ChatGPTNej, men øg skattemæssige belønninger til firmaer der laver biologisk nedbrydelige produkter

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

V>V  ChatGPTJa

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

V>V  ChatGPTJa, så længe de går igennem de samme baggrundstjek som heteroseksuelle par

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

V>V  ChatGPTMere

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

V>V  ChatGPTNej, jeg er ikke tilhænger af dødsstraf

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

V>V  ChatGPTNej, vi skal investere i renere alternativer såsom vind, vandkraft, thorium og jordvarme

Immigration  ›  EU indvandrer-kvote

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land?

V>V  ChatGPTNej

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

V>V  ChatGPTJa, men kun hvis udgifterne går til miljøvenlige løsninger

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Bør indvandrere i Danmark have lov til, at have dobbelt statsborgerskab?

V>V  ChatGPTJa, medmindre de har begået terror

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

V>V  ChatGPTJa, vores mentale sundhedssystem kræver mere finansiering for at kunne yde en højere kvalitet af pleje og service

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Bør udlændinge, som i øjeblikket opholder sig i Danmark, have stemmeret?

V>V  ChatGPTJa, men kun efter at have boet i landet i 10 år

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Kommission

Bør den Europæiske Kommision afvikles?

V>V  ChatGPTNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

V>V  ChatGPTJa, men de bør være strengt reguleret for at forhindre mismanagement og korruption

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

V>V  ChatGPTJa

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

V>V  ChatGPTJa, men deres identitet skal være privatverificeret af en kvindelig ansat

Udenrigspolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU?

V>V  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Unionslande

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15?

V>V  ChatGPTNej

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

V>V  ChatGPTJa, men kun efter en psykologisk undersøgelse for at vise at de forstår dette valg fuldt ud

Indenrigspolitik  ›  Videoovervågning

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

V>V  ChatGPTJa, men kun i områder hvor kriminaliteten er høj

Udenrigspolitik  ›  Udenlandske Valg

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg?

V>V  ChatGPTNej, og vi bør ikke forsøge at påvirke noget andet lands valg eller politik

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

V>V  ChatGPTJa, men kun til medicinsk brug

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Union

Bør Danmark melde sig ud af den Europæiske Union?

V>V  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

V>V  ChatGPTNej, dette ville give dem tilladelse til at fjerne konkurrencen, skabe kunstig knaphed og øge priserne.

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

V>V  ChatGPTJa, men vi forlanger en mærkning af genmodificerede fødevarer.

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

V>V  ChatGPTNej, jeg ville respektere dem mere hvis de gjorde men det skal ikke være et krav

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Bør immigranter være tvunget til at lære det danske sprog?

V>V  ChatGPTJa, men regeringen bør give gratis sprogkurser

National sikkerhed  ›  Snigmyrderi i udelandet

Bør Danmark myrde formodede terrorister i fremmede lande?

V>V  ChatGPTJa, men kun hvis der er ubestrideligt bevis for at de planlægger at angribe vores land

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

V>V  ChatGPTJa, men kun hvis frigivelse af informationerne ikke truer vores nationale sikkerhed

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

V>V  ChatGPTJa, der er for meget fake news og misinformation på sociale medier

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

V>V  ChatGPTNej

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

V>V  ChatGPTNej

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Bør Danmark øge eller sænke antallet af midlertidige arbejdsvisummer, der bliver givet til højt-kvalificeret immigrantarbejdere?

V>V  ChatGPTForøg

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

V>V  ChatGPTJa

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Burde det være forbudt at brænde dannebrogsflaget?

V>V  ChatGPTNej, jeg respekterer ingen der gør det, men de er i deres gode ret til at gøre det

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

V>V  ChatGPTJa, men begræns mængden de kan donere

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

V>V  ChatGPTNej men alloker flere midler til rehabilitering af stofmisbrugere og forebyggelse af stofmisbrug

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

V>V  ChatGPTJa, men kun efter fuldførelse af deres straf og prøveløsladelse/prøvetid

Økonomien  ›  Kirkeskat

Bør kirkeskatten afskaffes?

V>V  ChatGPTNej

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

V>V  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

V>V  ChatGPTNej, de fleste mindstelønjobs er beregnet til at udvikle erfaring, ikke forsørge en familie

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

V>V  ChatGPTNej, vi bør udvikle flere bæredygtige energiressourcer i stedet

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

V>V  ChatGPTNej, regeringen bør aldrig kræve mangfoldighed af private virksomheder

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

V>V  ChatGPTJa, men kun på ordre fra retten

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

V>V  ChatGPTJa, så længe de kan bestå de samme fysiske tests som mænd

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

V>V  ChatGPTNej, dette ville fremme brugen af stoffer og reducere bevillingen til rehabilitationscentre

Udenrigspolitik  ›  De Forenede Europæiske Stater

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater?

V>V  ChatGPTNej

Udenrigspolitik  ›  EU autoritære sanktioner

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer?

V>V  ChatGPTJa

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

V>V  ChatGPTNej, men vi bør forøge finansieringen for at kunne tilbyde uddannelses- og færdighedsopbygningstjenester til fanger

Økonomien  ›  Momssatser

Bør momssatser forøges eller sænkes?

V>V  ChatGPTSænkes, men kun på mad og medicin

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Bør Danmark øge eller sænke udenlandsk bistandsudgift?

V>V  ChatGPTReducer og nægt bistand til lande som huser eller fremmer terrorisme

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transseksuelle atleter have lov til at konkurrere mod atleter, der adskiller sig fra deres tildelte køn ved fødslen?

V>V  ChatGPTJa, men kun hvis deres hormonniveau svarer til dem i den kønskategori, hvor de konkurrerer

Udenrigspolitik  ›  Centrale EU-agentur

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur?

V>V  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Toldafgifter

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer?

V>V  ChatGPTNej, et globalt frihandelssystem er bedre for vores virksomheder og forbrugere

Udenrigspolitik  ›  Israel

Bør Danmark blive ved med at støtte Israel?

V>V  ChatGPTJa, men respekter Israels suverænitet og dikter ikke hvordan det skal interagere med dets naboer

Økonomien  ›  arveafgift

Bør Danmark afskaffe arveskatten?

V>V  ChatGPTNej, men forøg skattefri handel

Udenrigspolitik  ›  bagstopper

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit?

V>V  ChatGPTJa, hold EU-blokets indre marked og dets toldunion

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

V>V  ChatGPTNej, dette vil opfordre folk til ikke at arbejde og vil skade økonomisk vækst

Økonomien  ›  Skatter

Bør Danmark hæve skatterne på de rige?

V>V  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Sigt Grænser

Skal der fastsættes tidsbegrænsninger for medlemmer af Folketinget?

V>V  ChatGPTNej, embedsmænd får værdifuld erfaring og bliver mere effektive repræsentanter over tid

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

V>V  ChatGPTJa, men ikke for kosmetik

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

V>V  ChatGPTHjælp, men forbyd deres evne til at foretage politiske donationer

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Bør Danmark øge eller sænke deres militære udgift?

V>V  ChatGPTForøg

Uddannelse  ›  Skolehandler

Bør regeringen afkriminalisere skolegang?

V>V  ChatGPTNej

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

V>V  ChatGPTJa, men jeg foretrækker at sænke selskabsskatten til gavn for alle lokale virksomheder

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

V>V  ChatGPTJa, men i form af et større budget til infrastruktur

Udenrigspolitik  ›  EU Army

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær?

V>V  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

V>V  ChatGPTNej, tjenesten bør være et valg i stedet for en pligt

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

V>V  ChatGPTJa, juster dem årligt baseret på leveomkostninger

Økonomien  ›  Loft på bonus

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn?

V>V  ChatGPTNej, enhver arbejder skal belønnes ud fra deres succes.

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Bør Danmark øge eller sænke skattesatsen for virksomheder?

V>V  ChatGPTLavere, men fjern fradrag og smuthuller.

Økonomien  ›  Velfærd

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser?

V>V  ChatGPTMere, reformere systemet, så det supplerer snarere end erstatter en arbejdsgruppe indkomst

Boliger  ›  Hjemløse lejre

Bør hjemløse personer, der har nægtet ledig husly eller bolig, have lov til at sove eller slå lejr på offentlig ejendom?

V>V  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Politisk reklame på sociale medier

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

V>V  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google?

V>V  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Redningsaktionen af Grækenland

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland?

V>V  ChatGPTJa

Sundhedspleje  ›  COVID Employment Health Pass

Skal regeringen kræve, at ansatte i store virksomheder vaccineres mod COVID?

V>V  ChatGPTNej, jeg synes, at virksomheder bør kræve vaccination, men ikke efter regeringens mandat

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

V>V  ChatGPTNej, det er spild af tid og penge

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Bør danske borgere have tilladelse til at spare eller investere deres penge i fralandsbankkontoer?

V>V  ChatGPTJa, så længe offshore-indkomst rapporteres

Immigration  ›  Indvandrerbørn

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier?

V>V  ChatGPTJa

Forbrydelse  ›  Defundering af politiet

Bør finansiering til lokale politiafdelinger omdirigeres til sociale og samfundsbaserede programmer?

V>V  ChatGPTNej, øg finansieringen og uddannelsen til politiafdelinger i samfund med højere kriminalitetsrate

Social  ›  Hat tale

Bør hadefuld ytringsbeskyttelse beskyttes af ytringsfrihedslovene?

V>V  ChatGPTNej

Forbrydelse  ›  Demilitariser politiet

Bør politiet bruge lovligt udstyr?

V>V  ChatGPTJa, men med streng uddannelse i, hvordan og hvornår man skal bruge udstyret

Økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

V>V  ChatGPTJa, men med mere gennemsigtighed

Social  ›  Kønsovergang

Bør personer under 18 år kunne modtage kønsovergangsbehandlinger?

V>V  ChatGPTJa, men med forældrenes tilladelse

Sundhedspleje  ›  Verdenssundhedsorganisationen

Bør regeringen finansiere Verdenssundhedsorganisationen?

V>V  ChatGPTJa, men kun i forhold til det beløb, som andre lande bidrager med

Udenrigspolitik  ›  Ukraine og Nato

Skal Ukraine tilslutte sig NATO?

V>V  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Fire dages arbejdsuge

Skal Danmark overgå til en fire-dages arbejdsuge?

V>V  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Decentraliseret finans

Skal teknologien i vores finansielle system overgå til en decentral protokol, der ikke ejes eller kontrolleres af nogen virksomhed, svarende til internettet?

V>V  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Statsejerskab

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession?

V>V  ChatGPTNej, regeringen skal aldrig eje andele i private virksomheder

English Dansk