Støtter du brugen af atomenergi?

Atomkraft er brugen af atomreaktorer som udløser energi for at skabe varme, som oftest bruges i dampturbiner til at producere elektricitet i et atomkraftværk. Siden planerne om et atomkraftværk på Carnsore Point i County Wexford blev droppet i 1970erne har atomkræft været væk fra dagsordnen. Irland får omkring 60% af sin energi fra gas, 15% fra vedvarende og resten fra kul og tørv. Fortalere mener at atomenergi nu er sikkert og udleder langt mindre kulstof end kulkraftværker. Modstandere mener at nylige atomkatastrofer i Japan beviser at atomkraft er langt fra sikkert.

Lær mere Stats Diskuter

Skal EU investere mere tungt i sine egne rumforsknings- og satellitprogrammer?

Øget investering i rumforskning kunne øge teknologisk innovation og strategisk uafhængighed. Tilhængere ser det som en måde at fremme videnskabelig viden og økonomisk potentiale. Modstandere stiller spørgsmålstegn ved prioriteringen og omkostningseffektiviteten i forhold til jordbundne problemer.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen regulere brugen af CRISPR-teknologi til menneskelige genetiske ændringer?

CRISPR er et kraftfuldt værktøj til redigering af genom, hvilket muliggør præcise ændringer af DNA. Tilhængere argumenterer for, at regulering sikrer sikker og etisk brug af teknologien. Modstandere argumenterer for, at for meget regulering kunne hæmme innovation og videnskabelig fremgang.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen tillade kommerciel produktion af laboratoriedyrket kød?

Laboratoriedyrket kød produceres ved at dyrke dyreceller og kan fungere som et alternativ til traditionel husdyravl. Tilhængere argumenterer for, at det kan reducere miljøpåvirkningen og dyrelidelse samt forbedre fødevaresikkerheden. Modstandere argumenterer for, at det kan møde offentlig modstand og have ukendte langsigtede sundhedseffekter.

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

I januar 2014 blev 102 tilfælde af mæslinger i tilknytning til et udbrud i Disneyland rapporteret i 14 stater. Udbruddet alarmeret CDC, som erklærede sygdommen udryddet i USA i år 2000. Mange sundhed embedsmænd har bundet udbruddet til det stigende antal uvaccinerede børn under en alder af 12. Fortalere for et mandat hævder, at vacciner er nødvendige for at forsikre besætning immunitet mod forebygges sygdomme. Herd immunitet beskytter folk, der er ude af stand til at få vacciner på grund af deres alder eller helbredstilstand. Modstandere af et mandat mener regeringen bør ikke være i stand til at afgøre, hvilke vacciner deres børn skal have. Nogle modstandere mener også der er en sammenhæng mellem vaccinationer og autisme og vaccinere deres børn vil få ødelæggende konsekvenser for deres tidlige barndom udvikling.

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du øgningen af EU-budgettet til studieudvekslingsprogrammer som Erasmus+?

Udvidelse af finansieringen til Erasmus+ er tiltænkt at øge uddannelsesmulighederne og kulturel udveksling. Tilhængere ser det som et redskab til at styrke EU's sammenhængskraft og uddannelseskvalitet. Modstandere kritiserer den øgede udgift og stiller spørgsmålstegn ved afkastet på investeringen.

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen afkriminalisere skolegang?

Truancy er forsætlig, uberettiget, uautoriseret eller ulovligt fravær fra obligatorisk uddannelse. Dets fravær skyldes studerende af egen fri vilje og gælder ikke undskyldte fravær. I Danmark kan velfærdsgoder konfiskeres fra familier, hvis deres børn ikke går på skole.

Lær mere Stats Diskuter

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

Lær mere Stats Diskuter

Bør Danmark myrde formodede terrorister i fremmede lande?

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen investere i kunstig intelligens (AI) til forsvarsapplikationer?

AI i forsvar refererer til brugen af kunstig intelligens teknologier til at forbedre militære evner, såsom autonome droner, cyberforsvar og strategisk beslutningstagning. Tilhængere argumenterer for, at AI markant kan forbedre militær effektivitet, give strategiske fordele og forbedre national sikkerhed. Modstandere argumenterer for, at AI udgør etisk risici, potentiel tab af menneskelig kontrol og kan føre til uforudsete konsekvenser i kritiske situationer.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen kræve, at tech-virksomheder giver bagdøradgang til krypterede kommunikationer af hensyn til national sikkerhed?

Bagdøradgang betyder, at teknologivirksomheder ville skabe en måde for regeringsmyndigheder at omgå kryptering, så de kan få adgang til private kommunikationer til overvågning og efterforskning. Tilhængere argumenterer for, at det hjælper retshåndhævelse og efterretningstjenester med at forhindre terrorisme og kriminel aktivitet ved at give nødvendig adgang til information. Modstandere argumenterer for, at det kompromitterer brugernes privatliv, svækker den overordnede sikkerhed og kan udnyttes af ondsindede aktører.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen bruge ansigtsgenkendelsesteknologi til masseovervågning for at forbedre offentlig sikkerhed?

Ansigtsgenkendelsesteknologi bruger software til at identificere individer baseret på deres ansigtstræk, og kan bruges til at overvåge offentlige områder og forbedre sikkerhedsforanstaltninger. Tilhængere hævder, at det forbedrer den offentlige sikkerhed ved at identificere og forhindre potentielle trusler, og hjælper med at finde savnede personer og kriminelle. Modstandere hævder, at det krænker privatlivets fred, kan føre til misbrug og diskrimination, og rejser betydelige etiske og borgerlige frihedsbekymringer.

Lær mere Stats Diskuter

Bør hjemløse personer, der har nægtet ledig husly eller bolig, have lov til at sove eller slå lejr på offentlig ejendom?

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen tilskynde til opførelsen af boliger med høj tæthed?

Bebyggelse med høj tæthed refererer til boligbyggerier med en højere befolkningstæthed end gennemsnittet. For eksempel anses højhuslejligheder for høj tæthed, især i sammenligning med enfamiliehuse eller ejerlejligheder. Fast ejendom med høj tæthed kan også udvikles fra tomme eller forladte bygninger. For eksempel kan gamle pakhuse renoveres og laves om til luksuslofter. Endvidere kan erhvervsbygninger, der ikke længere er i brug, ombygges til højhuse. Modstandere hævder, at flere boliger vil sænke værdien af deres hjem (eller lejeenheder) og ændre kvarterernes "karakter". Fortalere hævder, at bygningerne er mere miljøvenlige, end enfamiliehuse vil sænke boligudgifterne for folk, der ikke har råd til store boliger.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen implementere lejekontrolpolitikker for at begrænse det beløb, udlejere kan opkræve for husleje?

Lejekontrolpolitikker er regler, der begrænser, hvor meget udlejere kan hæve huslejen, med det formål at holde boligerne overkommelige. Tilhængere argumenterer for, at det gør boligerne mere overkommelige og forhindrer udnyttelse af udlejere. Modstandere argumenterer for, at det afskrækker investeringer i udlejningsejendomme og reducerer kvaliteten og tilgængeligheden af boliger.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen yde tilskud til førstegangskøbere af boliger?

Disse tilskud er økonomisk støtte fra regeringen til at hjælpe enkeltpersoner med at købe deres første hjem, hvilket gør ejerskab mere tilgængeligt. Tilhængere argumenterer for, at det hjælper folk med at have råd til deres første hjem og fremmer ejerskab. Modstandere argumenterer for, at det fordrejer boligmarkedet og kan føre til højere priser.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen give incitamenter til opførelsen af ​​billige boliger?

Incitamenter kan omfatte økonomisk støtte eller skattelettelser til udviklere for at opføre boliger, der er overkommelige for lav- og mellemindkomstfamilier. Tilhængere hævder, at det øger udbuddet af overkommelige boliger og adresserer boligmangel. Modstandere hævder, at det griber ind i boligmarkedet og kan være dyrt for skatteyderne.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen yde bistand til boligejere, der står over for tvangsauktion?

Hjælpeprogrammer hjælper boligejere, der er i fare for at miste deres hjem på grund af økonomiske vanskeligheder, ved at yde økonomisk støtte eller omstrukturere lån. Tilhængere argumenterer for, at det forhindrer folk i at miste deres hjem og stabiliserer lokalsamfundene. Modstandere argumenterer for, at det opfordrer til uansvarlig låntagning og er uretfærdigt over for dem, der betaler deres boliglån.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen begrænse købet af boligejendomme af udenlandske investorer?

Begrænsninger ville begrænse muligheden for ikke-statsborgere at købe boliger med det formål at holde boligpriserne overkommelige for lokale beboere. Tilhængere argumenterer for, at det hjælper med at opretholde overkommelige boliger for lokale og forhindrer ejendomsspekulation. Modstandere argumenterer for, at det afskrækker udenlandske investeringer og kan have en negativ indvirkning på boligmarkedet.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen øge finansieringen af hjemløseherberger og -tjenester?

Øget finansiering ville forbedre kapaciteten og kvaliteten af ​​herberger og tjenester, der giver støtte til hjemløse personer. Tilhængere argumenterer for, at det giver afgørende støtte til de hjemløse og hjælper med at reducere hjemløshed. Modstandere argumenterer for, at det er dyrt og måske ikke adresserer de underliggende årsager til hjemløshed.

Lær mere Stats Diskuter

Skal nye boligområder være forpligtet til at inkludere grønne områder og parker?

Grønne områder i boligområder er områder, der er udpeget til parker og naturlandskaber for at forbedre beboernes livskvalitet og miljømæssige sundhed. Tilhængere argumenterer for, at det forbedrer fællesskabets trivsel og miljøkvalitet. Modstandere argumenterer for, at det øger omkostningerne ved boliger, og at udviklere bør beslutte layoutet af deres projekter.

Lær mere Stats Diskuter

Bør indvandrere i Danmark have lov til, at have dobbelt statsborgerskab?

Flere statsborgerskab, også kaldet dobbelt statsborgerskab, er en persons statsborgerskabsstatus, hvor en person samtidig betragtes som en borger i mere end en stat i henhold til disse staters lovgivning. Der findes ingen international konvention, der bestemmer statsborgerskab eller statsborgerskabsstatus for en person, som udelukkende er defineret ved national lovgivning, som varierer og kan være uforenelig med hinanden. Nogle lande tillader ikke dobbelt statsborgerskab. De fleste lande, der tillader dobbelt statsborgerskab, kan stadig ikke anerkende det andet statsborgerskabs statsborgerskab inden for eget område, for eksempel i forbindelse med indrejse i landet, national tjeneste, stemmeafgivelse mv.

Lær mere Stats Diskuter

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land?

Lær mere Stats Diskuter

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

I 2015 den amerikanske Repræsentanternes Hus indført Etablering Obligatoriske Minimumstryk for Ulovlig Reentry Act of 2015 (Kate lov.) Loven blev indført efter San Francisco 32 år gammel San Francisco bosiddende Kathryn Steinle blev skudt og dræbt af Juan Francisco Lopez-Sanchez på juli 1, 2015. Lopez-Sanchez var en illegal indvandrer fra Mexico, der var blevet deporteret på fem separate lejligheder siden 1991 og er blevet sigtet for syv felony overbevisning. Siden 1991 Lopez-Sanchez var blevet anklaget for syv felony overbevisning og deporteret fem gange af den amerikanske Immigration og Naturalization service. Selvom Lopez-Sanchez havde flere udestående warrants i 2015 myndigheder ikke at deportere ham på grund af San Franciscos fristed city politik, der forhindrer retshåndhævende embedsmænd fra spørgsmålstegn en beboers status indvandring. Fortalere for Sanctuary by love hævder, at de gør det muligt illegale indvandrere til at rapportere forbrydelser uden frygt for at blive indberettet. Modstandere hævder, at Sanctuary by love giver tilskynde ulovlig indvandring og forhindre retshåndhævende myndigheder fra tilbageholde og deportere kriminelle.

Lær mere Stats Diskuter

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier?

Lær mere Stats Diskuter

Bør immigranter fra højrisikolande forbydes at komme ind i landet, indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

Tilhængere hævder, at denne strategi vil styrke den nationale sikkerhed ved at minimere risikoen for, at potentielle terrorister kommer ind i landet. Forbedrede screeningsprocesser, når de er implementeret, vil give en mere grundig vurdering af ansøgere, hvilket reducerer sandsynligheden for, at ondsindede aktører får adgang. Kritikere hævder, at en sådan politik utilsigtet kan fremme diskrimination ved bredt at kategorisere individer baseret på deres oprindelsesnation snarere end specifikke, troværdige trusselsefterretninger. Det kan belaste de diplomatiske forbindelser med de berørte lande og potentielt skade opfattelsen af den nation, der vedtager forbuddet, blive set som fjendtlig eller fordomsfuld over for visse internationale samfund. Derudover kan ægte flygtninge, der flygter fra terrorisme eller forfølgelse i deres hjemlande, uretmæssigt nægtes et tilflugtssted.

Lær mere Stats Diskuter

Skal EU begrænse bevægelsesfriheden for bedre at kontrollere indvandring og sikkerhed?

Begrænsning af bevægelsesfriheden kan betyde strammere kontrol ved grænserne for at håndtere migration og sikkerhedsmæssige bekymringer. Tilhængere mener, at det er nødvendigt for national sikkerhed, mens modstandere argumenterer for, at det underminerer den grundlæggende EU-princip om fri bevægelighed og kan skade det indre marked.

Lær mere Stats Diskuter

Bør immigranter være tvunget til at lære det danske sprog?

Lær mere Stats Diskuter

Skal EU etablere et fælles asylsystem med standardiserede procedurer og delte ansvarsområder blandt medlemslandene?

Et fælles system ville sigte mod retfærdigt at fordele ansvaret og fordelene ved at huse asylansøgere. Fortalere argumenterer for, at det ville føre til mere effektive og humane asylprocesser. Kritikere kan udtrykke bekymringer over tabet af kontrol over nationale grænser og den potentielle belastning af ressourcerne.

Lær mere Stats Diskuter

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

Den amerikanske Samfundsfag test er en undersøgelse, at alle indvandrere skal passere for at vinde amerikansk statsborgerskab. Testen spørger 10 tilfældigt udvalgte spørgsmål, der dækker amerikansk historie, forfatning og regeringen. I 2015 blev Arizona den første stat til at kræve gymnasieelever til at bestå prøven, før de er færdiguddannede.

Lær mere Stats Diskuter

Bør Danmark øge eller sænke antallet af midlertidige arbejdsvisummer, der bliver givet til højt-kvalificeret immigrantarbejdere?

Dygtige midlertidige arbejdsvisum gives normalt til udenlandske forskere, ingeniører, programmører, arkitekter, ledere og andre stillinger eller områder hvor efterspørgslen udkonkurrerer udbud. De fleste virksomheder mener at ansættelse af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft giver mulighed for konkurrencedygtigt at besætte stillinger som der er stor efterspørgsel på. Modstandere mener at kvalificerede indvandrere mindsker middelklasseløn og faste jobs.

Lær mere Stats Diskuter

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

LGBT adoption er adoption af børn af lesbiske, bøsser, biseksuelle eller transseksuelle (LGBT). Dette kan være i form af en fælles adoption af et par af samme køn, en partner af samme køn der adopterer den andens biologiske barn (stedbarnsadoption) og en enkelt LGBT person der adopterer. Fælles adoption af par af samme køn er lovligt i 25 lande. Modstandere af LGTB adoption stiller spørgsmålstegn ved om par af samme køn har evnerne til at være gode forældre mens andre modstandere stiller spørgsmålstegn om naturloven indebærer at adopterede børn er berettiget til at blive opdraget af heteroseksuelle forældre. Siden forfatninger og vedtægter ofte undlader at berøre adoptionsrettighederne hos LGBT personer skal der ofte retsafgørelser til at erklære om de kan fungere som forældre enten individuelt eller som par.

Lær mere Stats Diskuter

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

Lær mere Stats Diskuter

Går du ind for dødsstraf?

Dødsstraf er straffen med døden for en forbrydelse. Lige nu er dødsstraf tilladt i 58 lande på verdensplan (inklusiv USA), mens 97 lande har forbudt det.

Lær mere Stats Diskuter

Skal EU øge finansieringen af kulturelle initiativer, der fremmer europæisk kulturarv og mangfoldighed?

Øget finansiering af kulturelle initiativer foreslås for at fremme europæisk kultur og identitet. Tilhængere argumenterer for, at det beriger EU's kulturelle mangfoldighed og sociale sammenhængskraft. Kritikere hævder, at det afleder midler fra andre kritiske områder såsom sundhedsvæsen eller infrastruktur.

Lær mere Stats Diskuter

Hvad er din holdning til abort?

Abort er en medicinsk procedure der resulterer i afslutningen af en menneskelig graviditet og døden af et foster. Abort blev forbudt i 30 stater indtil højesteretsbeslutningen i 1973, "Roe v. Wade". Retskendelsen gjorde abort lovligt i alle 50 stater, men gav staterne regulatorisk magt over hvornår i graviditeten en abort kunne udføres. I dag skal alle stater tillade abort tidligt i graviditeten, men de må forbyde det i senere trimestre.

Lær mere Stats Diskuter

Bør hadefuld ytringsbeskyttelse beskyttes af ytringsfrihedslovene?

Hat tale defineres som offentlig tale, der udtrykker had eller tilskynder til vold mod en person eller gruppe baseret på noget som race, religion, køn eller seksuel orientering.

Lær mere Stats Diskuter

Skal virksomheder have lov til at kræve obligatorisk mangfoldighedstræning af medarbejderne?

Diversitetstræning er ethvert program designet til at lette positiv interaktion mellem grupper, reducere fordomme og diskrimination og generelt lære personer, der er anderledes end andre, hvordan man arbejder effektivt sammen. Den 22. april 2022 underskrev Floridas guvernør DeSantis loven "Individual Freedom Act". Lovforslaget forbød skoler og virksomheder at påbyde mangfoldighedstræning som et krav for deltagelse eller beskæftigelse. Hvis skoler eller arbejdsgivere overtrådte loven, ville de blive udsat for udvidet civilretligt ansvar. Forbudte obligatoriske træningsemner omfatter: 1. Medlemmer af én race, farve, køn eller national oprindelse er moralsk overlegne i forhold til medlemmer af en anden. 2. Et individ er i kraft af sin race, farve, køn eller nationale oprindelse i sagens natur racistisk, sexistisk eller undertrykkende, hvad enten det er bevidst eller ubevidst. Kort efter guvernør DeSantis underskrev lovforslaget, anlagde en gruppe enkeltpersoner en retssag med påstand om, at loven pålægger forfatningsstridige synspunkter-baserede restriktioner på tale i strid med deres rettigheder til første og fjortende ændring.

Lær mere Stats Diskuter

Skal skoler have lov til at kræve obligatorisk mangfoldighedstræning af elever?

Diversitetstræning er ethvert program designet til at lette positiv interaktion mellem grupper, reducere fordomme og diskrimination og generelt lære personer, der er anderledes end andre, hvordan man arbejder effektivt sammen. Den 22. april 2022 underskrev Floridas guvernør DeSantis loven "Individual Freedom Act". Lovforslaget forbød skoler og virksomheder at påbyde mangfoldighedstræning som et krav for deltagelse eller beskæftigelse. Hvis skoler eller arbejdsgivere overtrådte loven, ville de blive udsat for udvidet civilretligt ansvar. Forbudte obligatoriske træningsemner omfatter: 1. Medlemmer af én race, farve, køn eller national oprindelse er moralsk overlegne i forhold til medlemmer af en anden. 2. Et individ er i kraft af sin race, farve, køn eller nationale oprindelse i sagens natur racistisk, sexistisk eller undertrykkende, hvad enten det er bevidst eller ubevidst. Kort efter guvernør DeSantis underskrev lovforslaget, anlagde en gruppe enkeltpersoner en retssag med påstand om, at loven pålægger forfatningsstridige synspunkter-baserede restriktioner på tale i strid med deres rettigheder til første og fjortende ændring.

Lær mere Stats Diskuter

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

Lær mere Stats Diskuter

Skal frosne embryoner betragtes som børn?

Et embryo er en indledende fase af udviklingen af en flercellet organisme. Hos mennesker er embryonal udvikling den del af livscyklussen, der begynder lige efter befrugtning af den kvindelige ægcelle af den mandlige sædcelle. In vitro fertilisering (IVF) er en befrugtningsproces, hvor et æg kombineres med sæd in vitro ("i glas"). I februar 2024 afgjorde højesteret i den amerikanske stat Alabama, at frosne embryoner kan betragtes som børn i henhold til statens Wrongful Death of a Minor Act. Loven fra 1872 tillod forældre at få erstatning i tilfælde af et barns død. Højesteretssagen blev anlagt af flere par, hvis embryoner blev ødelagt, da en patient tabte dem på gulvet i en fertilitetskliniks kølerum. Retten afgjorde, at intet i lovens sprogbrug forhindrer det i at blive anvendt på frosne embryoner. En uenig dommer ved retten skrev, at dommen ville tvinge IVF-udbydere i Alabama til at stoppe nedfrysning af embryoner. Efter kendelsen suspenderede flere store sundhedssystemer i Alabama alle IVF-behandlinger. Tilhængere af dommen omfatter fortalere for myreabort, som hævder, at embryoner i reagensglas bør betragtes som børn. Modstandere inkluderer fortalere for abortrettigheder, som hævder, at dommen er baseret på kristen religiøs overbevisning og er et angreb på kvinders rettigheder.

Lær mere Stats Diskuter

Bør personer under 18 år kunne modtage kønsovergangsbehandlinger?

I april 2021 indførte lovgiveren i den amerikanske stat Arkansas et lovforslag, der forbød læger at tilbyde kønsovergangsbehandlinger til personer under 18 år. Lovforslaget ville gøre det til en forbrydelse for læger at administrere pubertetsblokkere, hormoner og kønsbekræftende operationer til alle under 18 år. Modstandere af lovforslaget hævder, at det er et angreb på transseksuelle rettigheder, og at overgangsbehandlinger er en privat sag, som bør afgøres mellem forældre, deres børn og læger. Tilhængere af lovforslaget hævder, at børn er for unge til at træffe beslutningen om at modtage kønsovergangsbehandling, og kun voksne over 18 år skal have lov til det.

Lær mere Stats Diskuter

Skal skoler have lov til at kræve obligatorisk mangfoldighedsuddannelse for lærere og fakulteter?

Diversitetstræning er ethvert program designet til at lette positiv interaktion mellem grupper, reducere fordomme og diskrimination og generelt lære personer, der er anderledes end andre, hvordan man arbejder effektivt sammen. Den 22. april 2022 underskrev Floridas guvernør DeSantis loven "Individual Freedom Act". Lovforslaget forbød skoler og virksomheder at påbyde mangfoldighedstræning som et krav for deltagelse eller beskæftigelse. Hvis skoler eller arbejdsgivere overtrådte loven, ville de blive udsat for udvidet civilretligt ansvar. Forbudte obligatoriske træningsemner omfatter: 1. Medlemmer af én race, farve, køn eller national oprindelse er moralsk overlegne i forhold til medlemmer af en anden. 2. Et individ er i kraft af sin race, farve, køn eller nationale oprindelse i sagens natur racistisk, sexistisk eller undertrykkende, hvad enten det er bevidst eller ubevidst. Kort efter guvernør DeSantis underskrev lovforslaget, anlagde en gruppe enkeltpersoner en retssag med påstand om, at loven pålægger forfatningsstridige synspunkter-baserede restriktioner på tale i strid med deres rettigheder til første og fjortende ændring.

Lær mere Stats Diskuter

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

Eutanasi, praksissen i at afslutte et liv før tid for at gøre en ende på smerte og lidelse, bliver lige nu betragtet som en kriminel handling.

Lær mere Stats Diskuter

Skal transseksuelle atleter have lov til at konkurrere mod atleter, der adskiller sig fra deres tildelte køn ved fødslen?

I 2016 besluttede den internationale olympiske komité, at transgender atleter kan konkurrere i OL uden at genoptage sexoverdragelse operation. I 2018 fastslog den internationale sammenslutning af atletikfederationer, sporets styrende organ, at kvinder, der har mere end 5 nano-mol pr. Liter testosteron i deres blodlignende sydafrikanske sprinter og olympiske guldmedalje Caster Semenya - enten skal konkurrere imod mænd eller tage medicin for at reducere deres naturlige testosteron niveauer. IAAF udtalte, at kvinder i kategorien fem plus har en "forskel på seksuel udvikling". Hærringen citerede en undersøgelse fra franske forskere af 2017 som et bevis på, at kvindelige atleter med testosteron tættere på mænd gør det bedre i visse hændelser: 400 meter, 800 meter , 1.500 meter og milen. "Vores bevis og data viser, at testosteron, enten naturligt produceret eller kunstigt indsat i kroppen, giver betydelige præstationsfordele hos kvindelige atleter," sagde IAAF præsident Sebastian Coe i en erklæring.

Lær mere Stats Diskuter

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

Den 26. juni 2015 fastslog den amerikanske højesteret at benægtelse af ægteskabslicenser overtrådte Due Process and the Equal Protection klausulerne af den 14. amendment i USA's forfatning. Afgørelsen gjorde det lovligt for par af samme køn at gifte sig i alle 50 amerikanske stater.

Lær mere Stats Diskuter

Burde det være forbudt at brænde dannebrogsflaget?

En flagskænding er enhver handling, som udføres med hensigt på offentligt at beskadige eller ødelægge et nationalt flag. Dette sker almindeligvis i bestræbelsen på at ytre sig politisk mod et land eller dets politik. Nogle lande har love, der forbyder flagskænding, mens andre har love, der beskytter retten til at ødelægge et flag som en del af ytringsfriheden. Nogle af disse love skelner mellem et nationalt flag og andre landes flag.

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

Lær mere Stats Diskuter

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

Lær mere Stats Diskuter

Skal EU håndhæve en universel ret til reparation for alle elektroniske enheder, der sælges i medlemslandene?

At håndhæve en universel ret til reparation ville kræve, at virksomheder gør deres produkter mere reparerbare, potentielt reducere affald. Fortalere ser det som væsentligt for forbrugerrettigheder og miljøbeskyttelse. Modstandere argumenterer for, at det kunne øge omkostningerne og kvæle innovation.

Lær mere Stats Diskuter

Skal der fastsættes tidsbegrænsninger for medlemmer af Folketinget?

Et udtryk grænse er en lov, der begrænser mængden af ​​tid, en politisk repræsentant kan holde en valgt kontor. I USA kontoret for præsidenten er begrænset til to fire år ad gangen. Der er i øjeblikket ingen sigt grænser for Kongressens vilkår men forskellige stater og byer har vedtaget langsigtede grænser for deres folkevalgte på lokalt plan.

Lær mere Stats Diskuter

Skal EU tage skridt mod en mere føderal struktur, lignende den i USA?

At bevæge sig mod føderalisme kunne indebære overførsel af flere nationale beføjelser til EU-institutionerne med henblik på dybere politisk integration. Tilhængere ser dette som en vej til stærkere enhed og global indflydelse. Kritikere frygter dog tabet af national suverænitet og kulturel identitet.

Lær mere Stats Diskuter

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen?

Lær mere Stats Diskuter

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

Netneutralitet er princippet om at internetudbydere bør behandle alle data på internettet ens.

Lær mere Stats Diskuter

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

I oktober 2019 annoncerede Twitter CEO Jack Dorsey, at hans sociale mediefirma ville forbyde al politisk reklame. Han sagde, at politiske meddelelser på platformen skulle nå brugerne gennem anbefaling fra andre brugere - ikke gennem betalt rækkevidde. Fortalere hævder, at firmaer på sociale medier ikke har værktøjer til at stoppe spredningen af falske oplysninger, da deres reklameplatforme ikke er modereret af mennesker. Modstandere hævder, at forbuddet vil fraskille kandidater og kampagner, der er afhængige af sociale medier til græsrodsorganisation og fundraising.

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

I januar 2018 bestod Tyskland af NetzDG-loven, som krævede, at platforme som Facebook, Twitter og YouTube fjernede opfattet ulovligt indhold inden for 24 timer eller syv dage afhængigt af afgiften eller risikere en bøde på 50 mio. I juli 2018 afviste repræsentanter fra Facebook, Google og Twitter til det amerikanske repræsentantskabs retsvæsen, at de censurerer indhold af politiske grunde. Under retsmødet kritiserede republikanske medlemmer af kongressen de sociale medier for politisk motiverede praksis i at fjerne noget indhold, et gebyr, som virksomhederne afviste. I april 2018 udstedte Den Europæiske Union en række forslag, der ville nedbryde "online misinformation og falske nyheder". I juni 2018 fremlagde præsident Emmanuel Macron Frankrig en lov, der ville give de franske myndigheder beføjelse til straks at standse "offentliggørelsen af ​​oplysninger anses for at være falsk forud for valg. "

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

Fortalere for nedbringelse af underskuddet argumentere for, at regeringer, der ikke kontrollerer budgetunderskud og gæld er i fare for at miste deres evne til at låne penge til overkommelige priser. Modstandere af nedbringelse af underskuddet hævder, at de offentlige udgifter vil øge efterspørgslen efter varer og tjenester og bidrage til at afværge en farlig falder i deflation, en nedadgående spiral i lønninger og priser, der kan lamme en økonomi i årevis.

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

Den føderale mindsteløn er den laveste løn som arbejdsgivere må betale deres ansatte. Siden den 24. juli 2009 har den amerikanske føderale mindsteløn været fastsat til 7,25$ i timen. I 2014 foreslog Obama at hæve den føderale mindsteløn til 10,10$ og binde den til et inflationsindeks. Den føderale mindsteløn gælder alle offentligt ansatte, herunder de som arbejder på militærbaser, i nationalparker og veteraner som arbejder på plejehjem.

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du et universelt basisindkomst program?

Et Universal Basic Income Program er et socialsikringsprogram, hvor alle borgere i et land modtager en regelmæssig, ubetinget sum penge fra regeringen. Finansieringen til Universal Basic Income kommer fra beskatning og statslige enheder, herunder indtægter fra kapital, ejendomme og naturressourcer. Flere lande, herunder Finland, Indien og Brasilien, har eksperimenteret med et UBI-system, men har ikke implementeret et permanent program. Det længste løbende UBI-system i verden er Alaska Permanent Fund i den amerikanske delstat Alaska. I Alaska Permanent Fund modtager hver enkelt person og familie en månedlig sum, der finansieres af udbytte fra statens olieindtægter. Forbudsmænd af UBI hævder, at det vil reducere eller eliminere fattigdom ved at give alle en grundlæggende indkomst til at dække boliger og mad. Modstandere hævder, at en UBI ville være skadelig for økonomier ved at opfordre folk til enten at arbejde mindre eller falde ud af arbejdsstyrken helt.

Lær mere Stats Diskuter

Bør kirkeskatten afskaffes?

En kirkeskat er en afgift, der pålægges medlemmer af nogle religiøse menigheder i Østrig, Danmark, Finland, Tyskland, Island, Italien, Sverige, nogle dele af Schweiz og flere andre lande.

Lær mere Stats Diskuter

Skal teknologien i vores finansielle system overgå til en decentral protokol, der ikke ejes eller kontrolleres af nogen virksomhed, svarende til internettet?

Decentraliseret finans (almindeligvis omtalt som DeFi) er en blockchain -baseret og kryptografisk sikker finansieringsform. Inspireret efter finanskrisen i 2008 er DeFi ikke afhængig af centrale finansielle formidlere som f.eks. Mæglere, børser eller banker til at tilbyde traditionelle finansielle instrumenter og anvender i stedet smarte kontrakter på blockchains, hvor det mest almindelige er Ethereum. DeFi-platforme giver folk mulighed for at verificere enhver ejendomsoverdragelse, låne eller låne penge fra andre, spekulere i prisbevægelser på en række aktiver ved hjælp af derivater, handle kryptokurver, forsikre sig mod risici og optjene interesse i sparelignende konti. Fortalere hævder, at decentraliserede protokoller allerede har revolutioneret sikkerheden og effektiviteten i mange eksisterende industrier, og finansindustrien er for længst forsinket. Modstandere hævder, at anonymiteten af decentrale protokoller gør det lettere for kriminelle at overføre midler. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=H-O3r2YMWJ4" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=H-O3r2YMWJ4></a>  Watch video

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen klassificere kryptokurver som juridiske betalingsformer?

Kryptovalutaer er en samling af binære data, der er designet til at fungere som et udvekslingsmedium, hvor individuelle møntbesiddelsesposter gemmes på en offentlig hovedbog ved hjælp af stærk kryptografi til at sikre transaktionsregistre, kontrollere oprettelsen af yderligere mønter og verificere overførslen af ejendomsret.  Watch video

Lær mere Stats Diskuter

Skal Danmark overgå til en fire-dages arbejdsuge?

Lande inklusive Irland, Skotland, Japan og Sverige eksperimenterer med en fire-dages arbejdsuge, som kræver, at arbejdsgivere yder overarbejdsbetaling til medarbejdere, der arbejder mere end 32 timer om ugen.

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen forbyde tillæg på koncertbilletter, kabelregninger, banktjenester, hotelreservationer og andre køb?

Uønskede gebyrer er skjulte og uventede gebyrer, der ofte ikke er inkluderet i den oprindelige eller noterede pris for en transaktion, men som tilføjes på tidspunktet for betalingen. Flyselskaber, hoteller, udbydere af koncertbilletter og banker tilføjer dem ofte til prisen på en tjeneste eller vare, efter at forbrugeren har set den oprindelige pris. Tilhængere af reglen hævder, at at slippe af med disse gebyrer vil gøre priserne mere gennemsigtige for forbrugerne og spare dem penge. Modstandere hævder, at private virksomheder simpelthen ville hæve priserne som reaktion på reglerne, og der er ingen garanti for, at det ville være billigere at flyve eller bo på et hotel.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen beskatte aktietilbagekøb?

Aktietilbagekøb er et selskabs tilbagekøb af egne aktier. Det repræsenterer en alternativ og mere fleksibel måde (i forhold til udbytte) at returnere penge til aktionærerne. Når det bruges i koordinering med øget virksomheds gearing, kan tilbagekøb øge aktiekursen. I de fleste lande kan et selskab tilbagekøbe sine egne aktier ved at udlodde kontanter til eksisterende aktionærer i bytte for en brøkdel af selskabets udestående egenkapital; det vil sige, at kontanter veksles til en reduktion i antallet af udestående aktier. Selskabet trækker enten de tilbagekøbte aktier tilbage eller beholder dem som egne aktier, der er tilgængelige for genudstedelse. Tilhængere af skatten hævder, at tilbagekøb erstatter produktive investeringer, og derved skader økonomien og dens vækstudsigter. Modstandere hævder, at en undersøgelse fra Harvard Business Review fra 2016 viste, at forskning og udvikling og kapitaludgifter steg kraftigt i samme periode, hvor aktionærudbetalinger og aktietilbagekøb steg kraftigt.

Lær mere Stats Diskuter

Tror du, at der bør være en EU-omfattende skat på finansielle transaktioner?

Implementeringen af en EU-omfattende skat på finansielle transaktioner er foreslået for at generere indtægter og afskrække spekulativ handel. Tilhængere mener, at det ville skabe et mere retfærdigt skattelandskab. Modstandere ser det som potentielt skadeligt for Europas finansielle sektors konkurrenceevne.

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du forhandlingerne om handelsaftaler, der inkluderer strenge arbejds- og miljøstandarder?

Forhandlinger om handelsaftaler med arbejds- og miljøstandarder sigter mod at fremme global bæredygtighed og retfærdige arbejdsvilkår. Tilhængere mener, at disse standarder kunne føre til højere global velfærd. Kritikere argumenterer for, at de kan gøre EU-virksomheder mindre konkurrencedygtige og komplicere handelsforhandlinger.

Lær mere Stats Diskuter

Skal EU vedtage en fælles finanspolitik og budget blandt medlemslandene for at stabilisere økonomien?

En fælles finanspolitik ville indebære en centraliseret EU-budget og koordinerede økonomiske politikker. Tilhængere argumenterer for, at det ville styrke økonomisk stabilitet og reducere forskellene mellem medlemslandene. Modstandere frygter tab af national finansiel suverænitet og ulige konsekvenser for rigere versus fattigere lande.

Lær mere Stats Diskuter

Skal EU implementere en union-bred politik for at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed specifikt?

En specifik EU-politik rettet mod ungdomsarbejdsløshed kunne omfatte jobskabelsesordninger og erhvervsuddannelsesprogrammer. Fortalere hævder, at det ville hjælpe med at integrere yngre generationer i økonomien. Kritikere kan se det som at gå for langt og foretrække løsninger på nationalt niveau.

Lær mere Stats Diskuter

Skal der fastsættes en minimums selskabsskat i hele EU for at undgå skattekonkurrence mellem medlemslandene?

En minimums selskabsskatteprocent ville sigte mod at begrænse skatteunddragelse og sikre, at virksomheder bidrager retfærdigt til offentlige indtægter. Tilhængere argumenterer for, at det ville skabe et mere retfærdigt økonomisk felt. Kritikere siger, at det kunne reducere national konkurrenceevne og afskrække investeringer.

Lær mere Stats Diskuter

Skal EU prioritere at opnå fuldstændig energi-uafhængighed fra ikke-EU-lande?

At fremme energiuafhængighed kunne indebære investering i vedvarende energi og reducere afhængigheden af eksterne energileverandører. Fortalere argumenterer for forbedret sikkerhed og økonomisk stabilitet. Kritikere peger på de høje omkostninger og potentiel økonomisk forstyrrelse under overgangen.

Lær mere Stats Diskuter

Skal EU prioritere færdiggørelsen af et enkelt digitalt marked for at sikre ensartet adgang til digitale tjenester på tværs af alle medlemslande?

Denne initiativ sigter mod at fjerne online barrierer, så enkeltpersoner og virksomheder kan få adgang til varer, tjenester og digitalt indhold ensartet på tværs af EU. Tilhængere argumenterer for, at det vil øge konkurrenceevnen og forbrugerens valgmuligheder, mens modstandere måske bekymrer sig om virkningen på lokale virksomheder og databeskyttelse.

Lær mere Stats Diskuter

Skal EU skabe en kapitalmarkedsunion?

En kapitalmarkedsunion ville skabe et enkelt marked for kapital i EU. Det ville skabe et enkelt marked for privat kapital på EU's område. Tilhængere argumenterer for, at unionen ville integrere kapitalmarkederne og beskytte Eurozonen mod finansielle kriser. I 2023 argumenterede Frankrig, Italien, Spanien, Holland og Polen for, at en omstrukturering af finansmarkederne ville hjælpe med at tiltrække privat kapital til Europas enorme investeringsbehov inden for forsvar og grøn omstilling, som løber op i hundredvis af milliarder euro om året. Modstandere (herunder flertallet af EU's 27 medlemsstater) argumenterer for, at unionen ville overdrage national kontrol og give mere reguleringsmagt til Bruxelles.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

Lær mere Stats Diskuter

Skal byer implementere trængselsafgifter for at reducere trafikken i travle byområder?

Congestion pricing er et system, hvor bilister opkræves en afgift for at komme ind i visse områder med høj trafik i spidsbelastningstider med det formål at reducere trafikpropper og forurening. Tilhængere argumenterer for, at det effektivt reducerer trafik og emissioner samtidig med at det genererer indtægter til forbedringer af den offentlige transport. Modstandere argumenterer for, at det uretfærdigt rammer lavindkomstbilister og måske blot flytter trafikpropper til andre områder.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen yde tilskud til udviklingen af højhastighedstog-netværk?

Højhastighedstog-netværk er hurtige togsystemer, der forbinder større byer og giver en hurtig og effektiv alternativ til bil- og flyrejser. Tilhængere argumenterer for, at det kan reducere rejsetider, mindske CO2-udledning og stimulere økonomisk vækst gennem forbedret forbindelse. Modstandere argumenterer for, at det kræver betydelige investeringer, måske ikke tiltrækker tilstrækkeligt med brugere, og at midlerne kunne bruges bedre andre steder.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen kræve, at alle nye biler er elektriske eller hybridbiler inden en bestemt dato?

Elektriske og hybridbiler bruger henholdsvis elektricitet og en kombination af elektricitet og brændstof for at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og mindske emissionerne. Tilhængere argumenterer for, at det markant reducerer forurening og fremmer overgangen til vedvarende energikilder. Modstandere argumenterer for, at det øger omkostningerne ved køretøjer, begrænser forbrugerens valgmuligheder og kan belaste elnettet.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen pålægge strengere brændstofeffektivitetsstandarder for køretøjer?

Brændstofeffektivitetsstandarder fastsætter det krævede gennemsnitlige brændstoføkonomi for køretøjer med det formål at reducere brændstofforbrug og drivhusgasemissioner. Tilhængere hævder, at det hjælper med at reducere emissioner, spare forbrugerne penge på brændstof og mindske afhængigheden af fossile brændstoffer. Modstandere hævder, at det øger produktionsomkostningerne, hvilket fører til højere køretøjspriser, og måske ikke har en betydelig indvirkning på de samlede emissioner.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen implementere strengere emissionsstandarder for dieselkøretøjer?

Dieseludledningsstandarder regulerer mængden af forurenende stoffer, som dieselmotorer kan udlede for at reducere luftforurening. Tilhængere argumenterer for, at strengere standarder forbedrer luftkvaliteten og folkesundheden ved at reducere skadelige emissioner. Modstandere argumenterer for, at det øger omkostningerne for producenter og forbrugere og kan reducere tilgængeligheden af dieselkøretøjer.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen regulere udviklingen og implementeringen af autonome køretøjer?

Autonome køretøjer, eller selvkørende biler, bruger teknologi til at navigere og fungere uden menneskelig indgriben. Tilhængere argumenterer for, at regulering sikrer sikkerhed, fremmer innovation og forhindrer ulykker forårsaget af teknologifejl. Modstandere argumenterer for, at reguleringer kunne hæmme innovation, forsinke implementering og pålægge udviklere overdrevne byrder.

Lær mere Stats Diskuter

Skal byer udpege særlige baner til autonome køretøjer?

Specielle baner til autonome køretøjer adskiller dem fra almindelig trafik, hvilket potentielt forbedrer sikkerheden og trafikflowet. Tilhængere argumenterer for, at dedikerede baner øger sikkerheden, forbedrer trafikeffektiviteten og fremmer adoptionen af autonom teknologi. Modstandere argumenterer for, at det reducerer vejpladsen for traditionelle køretøjer og måske ikke er berettiget med det nuværende antal autonome køretøjer.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen investere i udviklingen af intelligent transportinfrastruktur?

Intelligent transportinfrastruktur bruger avanceret teknologi, såsom intelligente trafiklys og forbundne køretøjer, til at forbedre trafikflowet og sikkerheden. Tilhængere argumenterer for, at det øger effektiviteten, reducerer trafikpropper og forbedrer sikkerheden gennem bedre teknologi. Modstandere argumenterer for, at det er dyrt, kan stå over for tekniske udfordringer og kræver betydelig vedligeholdelse og opgraderinger.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen prioritere vedligeholdelse og reparation af eksisterende veje og broer frem for at bygge ny infrastruktur?

Denne undersøgelse overvejer, om vedligeholdelse og reparation af den nuværende infrastruktur bør have forrang frem for at konstruere nye veje og broer. Tilhængere argumenterer for, at det sikrer sikkerheden, forlænger levetiden for den eksisterende infrastruktur og er mere omkostningseffektivt. Modstandere argumenterer for, at ny infrastruktur er nødvendig for at understøtte vækst og forbedre transportnetværkene.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen subsidiere samkørselstjenester for lavindkomstpersoner?

Samkørselstjenester som Uber og Lyft tilbyder transportmuligheder, der kan subsidiere for at gøre dem mere overkommelige for lavindkomstpersoner. Tilhængere argumenterer for, at det øger mobiliteten for lavindkomstpersoner, reducerer afhængigheden af personbiler og kan reducere trafikpropper. Modstandere argumenterer for, at det er en misbrug af offentlige midler, kan gavne samkørselsvirksomheder mere end enkeltpersoner og kan afskrække brugen af offentlig transport.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen kræve, at offentlige transportsystemer er fuldt tilgængelige for personer med handicap?

Fuld tilgængelighed sikrer, at den offentlige transport imødekommer mennesker med handicap ved at tilbyde nødvendige faciliteter og tjenester. Tilhængere argumenterer for, at det sikrer lige adgang, fremmer uafhængighed for mennesker med handicap og overholder handicaprettigheder. Modstandere argumenterer for, at det kan være dyrt at implementere og vedligeholde og kan kræve betydelige ændringer af eksisterende systemer.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen give incitamenter til samkørsel og brug af fælles transporttjenester?

Incitamenter til samkørsel og fælles transport opfordrer folk til at dele kørsler, hvilket reducerer antallet af køretøjer på vejen og sænker emissionerne. Tilhængere argumenterer for, at det reducerer trafikpropper, sænker emissionerne og fremmer fællesskabsinteraktioner. Modstandere argumenterer for, at det måske ikke har en signifikant indvirkning på trafikken, kan være dyrt, og at nogle foretrækker bekvemmeligheden ved personlige køretøjer.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen fremme brugen af cykler ved at udvide cykelstier og cykeludlejningsprogrammer?

Udvidelse af cykelstier og cykeludlejningsprogrammer opfordrer til cykling som en bæredygtig og sund transportform. Tilhængere argumenterer for, at det reducerer trafikpropper, mindsker emissioner og fremmer en sundere livsstil. Modstandere argumenterer for, at det kan være dyrt, kan tage plads fra køretøjer på vejen og måske ikke bliver bredt brugt.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen øge straffen for uopmærksom kørsel?

Afbrydelsesbøder har til formål at afskrække farlige adfærd som f.eks. at sende sms'er under kørsel for at forbedre vejens sikkerhed. Tilhængere argumenterer for, at det afskrækker farlig adfærd, forbedrer vejens sikkerhed og reducerer ulykker forårsaget af afbrydelser. Modstandere argumenterer for, at bøder alene måske ikke er effektive, og at håndhævelse kan være udfordrende.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen fjerne alle trafiklove og stole på frivillig overholdelse?

Dette overvejer ideen om at fjerne regeringspålagte færdselslove og i stedet stole på individuelt ansvar for vejens sikkerhed. Tilhængere argumenterer for, at frivillig overholdelse respekterer individuel frihed og personligt ansvar. Modstandere argumenterer for, at uden færdselslove ville vejens sikkerhed markant forringes, og ulykker ville stige.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen håndhæve obligatorisk GPS-sporing i alle køretøjer for at overvåge kørselsadfærd og forbedre vejssikkerheden?

Obligatorisk GPS-sporing indebærer brug af GPS-teknologi i alle køretøjer til at overvåge kørselsadfærd og forbedre vejssikkerheden. Tilhængere hævder, at det forbedrer vejssikkerheden og reducerer ulykker ved at overvåge og rette farlig kørselsadfærd. Modstandere hævder, at det krænker personlig privatliv og kan føre til regeringens overgreb og misbrug af data.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen kræve, at alle nye køretøjer designes for at bevare klassiske bilæstetik?

Tilhængere argumenterer for, at det ville bevare kulturarven og appellere til dem, der værdsætter traditionelle designs. Modstandere argumenterer for, at det ville hæmme innovation og begrænse bilproducenters designfrihed.

Lær mere Stats Diskuter

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

Lær mere Stats Diskuter

Burde stemmealderen hæves?

Lær mere Stats Diskuter

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

Lær mere Stats Diskuter

Bør udlændinge, som i øjeblikket opholder sig i Danmark, have stemmeret?

I de fleste lande, valgret, retten til at stemme, er generelt begrænset til borgere i landet. Nogle lande, dog forlænge begrænset stemmeret til hjemmehørende ikke-statsborgere.

Lær mere Stats Diskuter

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

Den amerikanske forfatning forhindrer ikke dømte forbrydere fra at holde kontoret af formanden eller et sæde i Senatet eller Repræsentanternes Hus. Terne kan forhindre dømte forbrydere kandidater fra at holde Statewide og lokale kontorer.

Lær mere Stats Diskuter

Skulle politikere over 75 år have krævet at bestå en mental kompetencetest?

Lande, der har obligatorisk pensionering for politikere, omfatter Argentina (75 år), Brasilien (75 for dommere og anklagere), Mexico (70 for dommere og anklagere) og Singapore (75 for medlemmer af parlamentet).

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg?

Udenlandske valgindgreb er forsøg på regeringer, skjult eller åbenlyst, at påvirke valg i et andet land. En undersøgelse fra 2016 af Dov H. Levin konkluderede, at det land, der gik ind i de fleste udenlandske valg, var USA med 81 indgreb efterfulgt af Rusland (herunder det tidligere Sovjetunionen) med 36 indgreb fra 1946 til 2000. I juli 2018 var USAs repræsentant Ro Khanna indført et ændringsforslag, der ville have forhindret amerikanske efterretningstjenester at modtage midler, der kunne bruges til at blande sig i valget af udenlandske regeringer. Ændringen ville forbyde amerikanske agenturer at "hacking udenlandske politiske partier; engagerer sig i hacking eller manipulation af udenlandske valgsystemer eller sponsorere eller fremme medier uden for USA, der favoriserer en kandidat eller en fest over en anden. "Proponenter for valgforstyrrelser hjælper med at holde fjendtlige ledere og politiske partier ude af magten. Modstandere hævder, at ændringen ville sende en besked til andre udenlandske lande om, at USA ikke blander sig i valg og fastsætter en global guldstandard for at forhindre valgforstyrrelser. Modstandere hævder, at valginterferens hjælper med at holde fjendtlige ledere og politiske partier ude af magten.

Lær mere Stats Diskuter

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU?

Lær mere Stats Diskuter

Bør den Europæiske Kommision afvikles?

Lær mere Stats Diskuter

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15?

Lær mere Stats Diskuter

Bør Danmark blive i NATO?

Den Nordatlantiske Traktatsorganisation er en mellemstatslig militæralliance baseret på Den Nordatlantiske Traktat, som blev underskrevet d. 4. april 1949. Det er en politisk og militær alliance med medlemslande fra Europa og Nordamerika, som er enige om at stille militær og økonomisk sikkerhed for hinanden. NATO tager alle sine beslutninger ved konsensus, og hvert medlemsland, uanset hvor stort eller hvor lille, har lige meget at skulle have sagt.

Lær mere Stats Diskuter

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer?

Lær mere Stats Diskuter

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit?

Det Forenede Kongerige og Nordirland er planlagt til at forlade EU den 29. marts 2019. Under en overgangsaftale forbliver alle handelsmæssige og økonomiske forbindelser mellem Det Forenede Kongerige og EU forblevet indtil udgangen af 2022. I 2018 medlemmer af parlamentet og premierminister Theresa May foreslog en "backstop", som ville gøre det muligt for Storbritannien og Nordirland at forblive inden for EU’s indre marked for varer og landbrugsprodukter. Proponenter hævder, at at holde Det Forenede Kongerige i EU’s kundernes område vil øge økonomien ved at strømline handel og turisme. Modstandere, herunder anti-EU-lovgivere, hævder, at backstopet ville låse Det Forenede Kongerige inde i EU’s toldområde permanent og forhindre det i at underskrive handelsaftaler alene.

Lær mere Stats Diskuter

Skal Ukraine tilslutte sig NATO?

Lær mere Stats Diskuter

Skal Danmark levere militære forsyninger og midler til Ukraine?

Den 24. februar 2022 invaderede Rusland Ukraine i en større optrapning af den russisk-ukrainske krig, der begyndte i 2014. Invasionen forårsagede Europas største flygtningekrise siden Anden Verdenskrig, hvor omkring 7,1 millioner ukrainere flygtede fra landet og en tredjedel af befolkningen var fordrevet. . Det har også forårsaget global fødevaremangel.

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen støtte fredsforhandlinger mellem Saudi-Arabien og Iran?

I april 2023 mødtes Saudi-Arabien og Irans udenrigsministre i Beijing for at diskutere genåbning af deres diplomatiske missioner i deres respektive lande, for at tilskynde til besøg af officielle og private delegationer og for at lette visa for iranske og saudiske borgere. De blev også enige om at diskutere genoptagelse af flyvninger mellem de 2 lande. Dette var det første formelle diplomatiske møde mellem de 2 lande, siden Kina forhandlede en aftale om at genoprette forbindelserne mellem de øverste regionale magter i marts 2023. Det kinesiske udenrigsministeriums talsmand Mao Ning sagde, at Beijing er klar til at støtte begge sider i at fremme gode relationer og opfordrede internationale samfund for at hjælpe de mellemøstlige lande med at løse deres uoverensstemmelser. Landene brød de formelle bånd i 2016, efter at Saudi-Arabien henrettede den shiamuslimske leder Nimr al-Nimr, og iranske demonstranter angreb saudiarabiske diplomatiske missioner - et i rækken af flammepunkter mellem de to mangeårige regionale rivaler. Forholdet mellem de to lande forværredes, da de satsede på modstridende holdninger til konflikter, herunder krigen i Syrien og krigen i Yemen, hvor den Iran-tilpassede Houthi-bevægelse har kæmpet mod en Saudi-støttet regering efter at have overtaget hovedstaden Sanaa.

Lær mere Stats Diskuter

Hvilken side af den israelske palæstinensiske konflikt sympatiserer du mere med?

Lær mere Stats Diskuter

Bør der være restriktioner for regerings våbensalg til lande, der er anklaget for at begå menneskerettighedskrænkelser?

FN definerer menneskerettighedskrænkelser som fratagelse af liv; tortur, grusom eller nedværdigende behandling eller straf; slaveri og tvangsarbejde; vilkårlig anholdelse eller tilbageholdelse; vilkårlig indblanding i privatlivets fred; krigspropaganda; forskelsbehandling; og fortaler for racemæssigt eller religiøst had. I 1997 vedtog den amerikanske kongres "Leahy-lovene", som afskærer sikkerhedshjælpen til specifikke enheder af udenlandske militærer, hvis Pentagon og udenrigsministeriet fastslår, at et land har begået en grov krænkelse af menneskerettighederne, såsom at skyde civile eller summarisk henrettelse af fanger. Bistanden ville blive afskåret, indtil det fornærmende land bragte de ansvarlige for retten. I 2022 reviderede Tyskland sine regler for våbeneksport for at "gøre det lettere at bevæbne demokratier som Ukraine" og "sværere at sælge våben til autokratier." De nye retningslinjer fokuserer på modtagerlandets konkrete handlinger i indenrigs- og udenrigspolitik, ikke på det bredere spørgsmål om, hvorvidt disse våben kan blive brugt til at krænke menneskerettighederne. Agnieszka Brugger, viceparlamentarisk leder af De Grønne, som kontrollerer økonomi- og udenrigsministerierne i regeringskoalitionen, sagde, at dette ville føre til, at lande, der deler "fredelige, vestlige værdier", bliver behandlet mindre restriktivt.

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du regeringens opfordring til en permanent våbenhvile i Gaza?

Israel-Hamas-krigen er en væbnet konflikt mellem Israel og Hamas-militante grupper, der har fundet sted i og omkring Gaza-striben siden den 7. oktober 2023. Konflikten startede, da Hamas-militante grupper affyrede raketter og angreb samfund og militærbaser i det sydlige Israel. 1.139 mennesker blev dræbt i angrebet, herunder 766 civile og 373 civile styrker. 250 israelere blev taget som gidsler af Hamas. Den 27. oktober lancerede den israelske hær en storstilet indtrængen på jorden i de palæstinensiske områder på Vestbredden og Gazastriben. Den 24. oktober 2023 stemte FN 121-14 for en våbenhvile til konflikten. Den 3. november annoncerede Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at Israel ikke ville gå med til en våbenhvile, før alle israelske gidsler var løsladt. Den 21. januar 2024 meddelte sundhedsministeriet, at 25.000 palæstinensere er blevet dræbt i konflikten. Fra den 25. januar 2024 er 130 israelske gidsler stadig fanget, og 210 israelske soldater er blevet dræbt.

Lær mere Stats Diskuter

Skal militæret bruge våben styret af kunstig intelligens?

Kunstig intelligens (AI) gør det muligt for maskiner at lære af erfaringer, tilpasse sig nye input og udføre menneskelignende opgaver. Dødelige autonome våbensystemer bruger kunstig intelligens til at identificere og dræbe menneskelige mål uden menneskelig indblanding. Rusland, USA og Kina har alle for nylig investeret milliarder af dollars i hemmeligt at udvikle AI-våbensystemer, der vækker frygt for en eventuel "AI Cold War." I april 2024 offentliggjorde +972 Magazine en rapport, der beskriver det israelske forsvars efterretningsbaserede program kendt som "Lavendel." Israelske efterretningskilder fortalte til magasinet, at Lavendel spillede en central rolle i bombningen af palæstinensere under Gaza-krigen. Systemet var designet til at markere alle formodede palæstinensiske militære operatører som potentielle bombemål. Den israelske hær angreb systematisk de målrettede personer, mens de var i deres hjem - normalt om natten, mens hele deres familier var til stede - snarere end under militær aktivitet. Resultatet, som kilderne vidnede om, er, at tusindvis af palæstinensere - de fleste af dem kvinder og børn eller mennesker, der ikke var involveret i kampene - blev udslettet af israelske luftangreb, især i de første uger af krigen, på grund af AI programmets beslutninger.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen fortsætte med at støtte Benjamin Netanyahus ledelse af den israelske regering?

I 2024 stillede globale ledere inklusive Joe Biden, Rishi Sunak og Emmanuel Macron offentligt spørgsmålstegn ved ledelsen af den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Deres kritik kom efter, at Gaza-krigen nåede et dødvande i marts 2024, da Israel planlagde en invasion af Gaza-byen Rafah. Vestlige ledere insisterede på, at alle civile skulle evakueres fra byen før en invasion. Netanyahu svarede ved at sige, at Israel "ikke er en bananrepublik" og ikke lytter til de andre lande, når sikkerheden er på spil. Vestlige ledere frygter, at hvis Rafah-invasionen sker uden en evakuering, vil en yderligere massakre på palæstinensiske borgere finde sted. Israelske politiske observatører bemærker, at Netanyahu er tilskyndet til at forlænge krigen, da han sandsynligvis vil blive stemt ud af embedet ved dens afslutning.

Lær mere Stats Diskuter

Skal EU danne sit eget hær uafhængigt af NATO?

Ideen om et EU-hær ville sigte mod at styrke Unionens autonomi inden for forsvarsanliggender og reducere afhængigheden af eksterne enheder som NATO. Dette kunne styrke EU's globale position, men rejser spørgsmål om suverænitet og rollen for eksisterende nationale hære.

Lær mere Stats Diskuter

Skal EU indtage en mere aktiv holdning i udenlandske konflikter, hvor der rapporteres om overtrædelser af menneskerettighederne?

At tage en mere aktiv rolle i internationale konflikter, der involverer overtrædelser af menneskerettighederne, er meningen at fastslå EU's værdier globalt. Tilhængere argumenterer for, at det er en moralsk forpligtelse. Modstandere frygter, at det kunne involvere EU i endeløse udenlandske konflikter og overstrække dets ansvar.

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du yderligere udvidelse af EU for at inkludere flere lande fra Vesteuropa?

Forstørrelsen af EU for at inkludere flere vestlige Balkanlande har til formål at fremme regional stabilitet og økonomisk udvikling. Tilhængere argumenterer for, at det fremmer europæisk enhed og sikkerhed. Modstandere bekymrer sig om den administrative og økonomiske byrde ved at integrere lande med forskellige økonomiske niveauer.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen implementere strengere reguleringer af brugen af kryptovalutaer?

Crypto teknologi tilbyder værktøjer som betaling, udlån, låntagning og opsparing til enhver med en internetforbindelse. Tilhængere argumenterer for, at strengere reguleringer ville afskrække kriminel brug. Modstandere argumenterer for, at strengere kryptoregulering ville begrænse finansielle muligheder for borgere, der nægtes adgang til eller ikke har råd til gebyrerne forbundet med traditionel bankvirksomhed.  Watch video

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen pålægge store teknologivirksomheder at dele deres algoritmer med reguleringsmyndighederne?

Algoritmer, der bruges af tech-virksomheder, såsom dem, der anbefaler indhold eller filtrerer information, er ofte proprietære og tæt bevogtede hemmeligheder. Tilhængere argumenterer for, at gennemsigtighed ville forhindre misbrug og sikre retfærdige praksisser. Modstandere argumenterer for, at det ville skade forretningsfortrolighed og konkurrencefordel.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen pålægge strengere regulering af indsamling og brug af persondata af virksomheder?

Virksomheder indsamler ofte personlige data fra brugere til forskellige formål, herunder reklame og forbedring af tjenester. Tilhængere argumenterer for, at strengere reguleringer ville beskytte forbrugernes privatliv og forhindre misbrug af data. Modstandere argumenterer for, at det ville belaste virksomheder og hæmme teknologisk innovation.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen regulere kunstig intelligens (AI) for at sikre etisk brug?

At regulere AI indebærer at fastsætte retningslinjer og standarder for at sikre, at AI-systemer bruges etisk og sikkert. Tilhængere argumenterer for, at det forhindrer misbrug, beskytter privatlivet og sikrer, at AI gavner samfundet. Modstandere argumenterer for, at overdreven regulering kan hæmme innovation og teknologisk udvikling.

Lær mere Stats Diskuter

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

Privatisering er processen med at overføre statslig kontrol og ejerskab af en tjeneste eller industri til en privatejet virksomhed.

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

Enkeltbetaler sundhedsydelser er et system, hvor alle borgere betaler regeringen at yde grundlæggende sundhedsydelser til alle beboere. Under dette system kan regeringen forsørge sig selv eller betale en privat sundhedsudbyder for at gøre det. I et enkeltbetalingssystem modtager alle beboere sundhedsydelser uanset alder, indkomst eller sundhedstilstand. Lande med enkeltbetalers sundhedssystemer omfatter Storbritannien, Canada, Taiwan, Israel, Frankrig, Hviderusland, Rusland og Ukraine.

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du legaliseringen af marihuana?

USA's lov forbyder i øjeblikket salget og besiddelsen af alle typer af marihuana. I 2014 vil Colorado og Washington blive de første stater der legaliserer og regulerer marihuana i modstrid med føderale love.

Lær mere Stats Diskuter

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

I 2018 foreslog embedsmænd i den amerikanske by Philadelphia City at åbne en "sikker havn" i et forsøg på at bekæmpe byens heroinepidemi. I 2016 døde 64.070 mennesker i USA mod narkotika-overdoser - en stigning på 21% fra 2015. 3/4 af overdoseringsdød i USA skyldes opioid-klassen af ​​lægemidler, der omfatter receptpligtige smertestillende midler, heroin og fentanyl. For at bekæmpe epidemiske byer, herunder Vancouver, BC og Sydney, åbnede AUS sikre havne, hvor narkomaner kan injicere lægemidler under tilsyn af læger. De sikre havne reducerer overdoseringsdødeligheden ved at forsikre de afhængige patienter, der får lægemidler, der ikke er forurenet eller forgiftet. Siden 2001 har 5.900 mennesker overdoseret i et sikkert havn i Sydney, Australien, men ingen er døde. Proponenter hævder, at de sikre havne er den eneste beviste løsning for at sænke overdoseringsfrekvensen og forhindre spredning af sygdomme som hiv-aids. Modstandere hævder, at sikre havne kan fremme ulovlig narkotikabrug og omdirigere finansiering fra traditionelle behandlingscentre.

Lær mere Stats Diskuter

Bør lægenævn straffe læger, der giver sundhedsråd, der strider mod nutidig videnskabelig konsensus?

I 2022 vedtog lovgivere i den amerikanske delstat Californien lovgivning, der bemyndigede statens medicinske bestyrelse til at disciplinere læger i staten, der "udbredte misinformation eller desinformation", der er i modstrid med den "nutidige videnskabelige konsensus" eller er "i modstrid med standarden for pleje." Tilhængere af loven hævder, at læger bør straffes for at sprede misinformation, og at der er klar konsensus om visse spørgsmål, såsom at æbler indeholder sukker, mæslinger er forårsaget af en virus, og Downs syndrom er forårsaget af en kromosomal abnormitet. Modstandere hævder, at loven begrænser ytringsfriheden, og at videnskabelig "konsensus" ofte ændres inden for få måneder.

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen finansiere Verdenssundhedsorganisationen?

Verdenssundhedsorganisationen blev grundlagt i 1948 og er et specialiseret agentur fra De Forenede Nationer, hvis hovedmål er "at opnå det højeste mulige sundhedsniveau af alle mennesker." Organisationen yder teknisk bistand til lande, sætter internationale sundhedsstandarder og retningslinjer og indsamler data om globale sundhedsspørgsmål gennem World Health Survey. WHO har ført global folkesundhedsindsats, herunder udvikling af en ebolavaccine og næsten udryddelse af polio og kopper. Organisationen ledes af et beslutningsorgan sammensat af repræsentanter fra 194 lande. Det finansieres af frivillige bidrag fra medlemslande og private donorer. I 2018 og 2019 havde WHO et budget på 5 milliarder dollars, og de førende bidragydere var De Forenede Stater (15%), EU (11%) og Bill and Melinda Gates-stiftelsen (9%). Tilhængere af WHO hævder, at nedskæring af finansiering vil hæmme den internationale kamp mod Covid-19-pandemien og sap USA af global indflydelse.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen kræve, at ansatte i store virksomheder vaccineres mod COVID?

I september 2021 blev Italien det første europæiske land til at gøre COVID-19 sundhedskort obligatorisk for alle arbejdere. Ved udgangen af samme måned annoncerede Canada, USA, Australien, Kasakhstan, Saudi -Arabien og Turkmenistan alle lignende vaccinationsmandater. Fortalere for mandatet hævder, at disse mandater er den eneste måde at afslutte den globale COVID-19-pandemi. Modstandere citerer bevis for, at mennesker, der allerede har naturlig immunitet, har en øget risiko for vaccinebivirkninger forårsaget af et forstærket inflammatorisk respons.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

Lær mere Stats Diskuter

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

I april 2016 udstedte guvernøren af Virginia, Terry McAuliffe, en bekendtgørelse som tilbagegav stemmeret til mere end 200.000 dømte forbrydere, som bor i staten. Bekendtgørelsen væltede statens praksis af fratagelse af stemmeret grundet forbrydelse, som udelukker folk fra at stemme, hvis de er blevet dømt kriminelle. Den 14. amendment i USA forhindrer borgere i at stemme som har deltaet i "oprør eller anden forbrydelse" men lader staten afgøre hvilke forbrydelser der kvalificeres til fratagelse af stemmeret. I USA er 5,8 millioner folk udelukket fra at stemme grundet fratagelse af stemmeret og kun to stater, Maine og Vermont, har ingen restriktioner på at alle forbrydere stemme. Modstandere af stemmeret til forbrydere mener at en borgers frakaster sig sin ret til at stemme når de er blevet dømt for forbrydelse. Fortalere mener at loven forhindrer millioner af amerikanere i at deltage i demokrati og har en voldsom effekt på fattige fællesskaber.

Lær mere Stats Diskuter

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

Siden 1999 er henrettelserne af narkotikasmuglere blevet mere almindelige i Indonesien, Iran, Kina og Pakistan. I marts 2018 foreslog amerikanske præsident Donald Trump at udføre narkotikasmuglere for at bekæmpe sit lands opioideepidemi. 32 lande pålægger dødsstraf for narkotikasmugling. Syv af disse lande (Kina, Indonesien, Iran, Saudi Arabien, Vietnam, Malaysia og Singapore) udfører rutinemæssigt narkotikakriminalitet. Asien og Mellemøsten er hård tilgang kontrasterer med mange vestlige lande, der har legaliseret cannabis i de seneste år (salg af cannabis i Saudi-Arabien straffes ved afskalling).

Lær mere Stats Diskuter

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

Overbelægning i fængsler er et socialt fænomen, der opstår, når efterspørgslen efter plads i fængsler i en jurisdiktion overstiger kapaciteten for fanger. Spørgsmålene i forbindelse med overbelægning i fængsler er ikke nye og har været under opsejling i mange år. Under USA’s krig mod narkotika blev staterne ansvarlige for at løse fængselsoverbelastningsspørgsmålet med et begrænset beløb. Desuden kan føderale fængselsbestande stige, hvis stater overholder føderale politikker, såsom obligatoriske minimumsstraffe. På den anden side giver justitsministeriet milliarder af dollars om året til statslige og lokale retshåndhævende myndigheder for at sikre, at de følger de politikker, som den føderale regering har angivet vedrørende amerikanske fængsler. Fængselsoverbelægning har påvirket nogle stater mere end andre, men generelt er risikoen for overbelægning betydelig, og der er løsninger på dette problem.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

Private fængsler er fængselscentre, der drives af et for-profit selskab i stedet for et statsligt organ. Virksomhederne, der driver private fængsler, udbetales en per-diem eller månedlig sats for hver fange de holder i deres faciliteter. Der er i øjeblikket ingen private fængsler i Danmark. Modstandere af private fængsler hævder, at fængsling er et samfundsmæssigt ansvar, og at overdrage det til overskudsvirksomheder er umenneskeligt. Proponenter hævder, at fængsler, der drives af private virksomheder, er konsekvent mere omkostningseffektive end dem, der drives af offentlige myndigheder.

Lær mere Stats Diskuter

Skal EU bevæge sig mod et mere integreret retssystem med ensartede civil- og strafferetslove på tværs af alle medlemslande?

Yderligere integration af de juridiske systemer ville sigte mod at strømline juridiske processer og sikre konsistens i juridiske resultater. Tilhængere argumenterer for, at det ville lette forretninger, mobilitet og retfærdighed. Dog er kritikere bekymrede for erosionen af nationale juridiske identiteter og praksisser.

Lær mere Stats Diskuter

Skal AI bruges til at træffe beslutninger i kriminelle retssystemer?

Dette overvejer brugen af AI-algoritmer til at hjælpe med at træffe beslutninger såsom domfældelse, prøveløsladelse og lov håndhævelse. Tilhængere hævder, at det kan forbedre effektiviteten og reducere menneskelige fordomme. Modstandere hævder, at det kan fastholde eksisterende fordomme og mangler ansvarlighed.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen implementere genoprettende retfærdighedsprogrammer som et alternativ til fængsling?

Restorative justice programmer fokuserer på at rehabiliterer lovovertrædere gennem forsoning med ofre og samfundet, i stedet for gennem traditionel fængsling. Disse programmer involverer ofte dialog, erstatning og samfundstjeneste. Tilhængere argumenterer for, at restorativ retfærdighed reducerer tilbagefald, helbreder samfund og giver mere meningsfuld ansvarlighed for lovovertrædere. Modstandere argumenterer for, at det måske ikke er egnet til alle forbrydelser, kunne opfattes som for mildt og måske ikke tilstrækkeligt afskrække fremtidig kriminel adfærd.

Lær mere Stats Diskuter

Bør finansiering til lokale politiafdelinger omdirigeres til sociale og samfundsbaserede programmer?

"Defund the police" er et slogan, der understøtter afhændelse af midler fra politiafdelinger og omfordeling til ikke-politimæssige former for offentlig sikkerhed og samfundsstøtte, såsom sociale tjenester, ungdomstjenester, boliger, uddannelse, sundhedspleje og andre samfundsressourcer.

Lær mere Stats Diskuter

Bør politiet bruge lovligt udstyr?

Militarisering af politiet henviser til brugen af militært udstyr og taktik af retshåndhævende embedsmænd. Dette inkluderer brugen af pansrede køretøjer, angrebsrifler, flashbanggranater, snigskytterifler og SWAT-hold. Tilhængere hævder, at dette udstyr øger officerernes sikkerhed og sætter dem i stand til bedre at beskytte offentligheden og andre første respondenter. Modstandere hævder, at politistyrker, der modtog militært udstyr, mere sandsynligt havde voldelige møder med offentligheden.

Lær mere Stats Diskuter

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

I november 2018 annoncerede online-e-handelsselskabet Amazon, at det ville bygge et andet hovedkvarter i New York City og Arlington, VA. Meddelelsen kom et år efter at selskabet meddelte, at det ville acceptere forslag fra enhver nordamerikanske by, der ønskede at være vært for hovedkvarteret. Amazon sagde, at selskabet kunne investere over 5 milliarder dollar, og kontorerne ville skabe op til 50.000 højtbetalende arbejdspladser. Mere end 200 byer ansøgte og tilbød Amazon millioner af dollars i økonomiske incitamenter og skatteafbrydelser. For hovedstaden i New York City gav byen og de statslige regeringer Amazon 2,8 mia. Dollars i skattelettelser og tilskud til byggeri. For hovedkontoret i Arlington, VA gav byens og statslige regeringer Amazon 500 millioner dollars i skattelettelser. Modstandere hævder, at regeringerne bør bruge skatteindtægterne på offentlige projekter i stedet, og at den føderale regering bør passere love, der forbyder skatteincitamenter. EU har strenge love, som forhindrer medlemsbyer i at byde mod hinanden med statsstøtte (skatteincitamenter) i et forsøg på at lokke private virksomheder. Proponenter hævder, at de job og skatteindtægter, som virksomhederne har skabt, i sidste ende opvejer omkostningerne ved eventuelle tilskyndede incitamenter.

Lær mere Stats Diskuter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

I 2016, Frankrig blev det første land til at forbyde salg af engangsprodukter plast, der indeholder mindre end 50% af bionedbrydeligt materiale og i 2017, bestået Indien en lov, der forbyder alle plast engangs plastprodukter.

Lær mere Stats Diskuter

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

Global opvarmning, eller klimaforandringer, er en stigning i jordens atmosfæriske temperatur siden slutningen af det nittende århundrede. Indenfor politik er debatten om global opvarmning fokuseret på om denne stigning i temperatur skyldes drivhusgasudledninger eller om det er et resultat af et naturligt mønster i jordens temperatur.

Lær mere Stats Diskuter

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

Genetisk modificerede fødevarer (eller GM-fødevarer) er fødevarer produceret fra organismer, som har fået specifikke ændringer introduceret i deres DNA ved brug af genetiske ingeniørmetoder.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen give tilskud til skatteydere, der køber et elektrisk køretøj?

Joe Biden underskrev Inflation Reduction Act (IRA) i august 2022, som tildelte millioner til bekæmpelse af klimaændringer og andre energibestemmelser, samtidig med at der blev etableret en skattefradrag på $7.500 for elektriske køretøjer. For at kvalificere sig til tilskuddet skal 40 % af de kritiske mineraler, der bruges i batterier til elektriske køretøjer, komme fra USA, EU og sydkoreanske embedsmænd hævder, at subsidierne diskriminerede deres bilindustri, vedvarende energi, batteri og energiintensive industrier. Fortalere hævder, at skattefradragene vil hjælpe med at bekæmpe klimaændringer ved at tilskynde forbrugerne til at købe elbiler og stoppe med at køre benzindrevne biler. Modstandere hævder, at skattefradragene kun vil skade indenlandske batteri- og el-producenter.

Lær mere Stats Diskuter

Skal EU indføre strengere begrænsninger for fiskekvoter for at bevare marine økosystemer?

Strammere fiskekvoter har til formål at forhindre overfiskeri og beskytte havets biodiversitet. Tilhængere ser det som afgørende for miljøbevarelse. Dog argumenterer modstandere, især fra samfund afhængige af fiskeri, for at det kunne have en negativ indvirkning på levebrød.

Lær mere Stats Diskuter

Skal EU reducere drivhusgasemissioner til netto-nul inden 2050?

I 2019 blev EU-lederne enige om at reducere blokkens drivhusgasemissioner til netto-nul inden 2050. Netto-nul refererer til en tilstand, hvor menneskeskabte drivhusgasemissioner opvejes ved at fjerne en tilsvarende mængde kulstof fra atmosfæren. Som en del af målet vil kul-kraftværker og gasdrevne biler blive fuldstændigt udfaset fra økonomien. Økonomer estimerer, at EU vil have brug for 1,5 billioner euro i investeringer årligt for at nå målet i 2050. Det ville indebære en stor afvikling fra områder som forbrændingsmotorbiler, fossile brændstofproduktion og nye lufthavne, og en stigning i investeringer i offentlig transport, renovering af bygninger og udvidelse af vedvarende energi, sagde forskerne.

Lær mere Stats Diskuter

Skal EU skabe en energiunion?

I 2023 opfordrede en erhvervslobbygruppe, European Round Table for Industry, til "en enkelt Energy Union med et fælles marked, harmoniserede tilladelses- og skattesystemer samt en enkel, stabil og forudsigelig reguleringsramme for at lette investeringer." ERT bemærkede også, at Europas industrielle bidrag til den globale økonomi var faldet "fra næsten 25 procent i 2000 til 16,3 procent i 2020." Den europæiske industri har længe kæmpet med energipriser, der er betydeligt højere end i USA og dele af Asien. Over de 10 år frem til 2020 var de europæiske gaspriser i gennemsnit to til tre gange højere end i USA, ifølge Det Internationale Energibureau.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen yde tilskud til virksomheder, der udvikler teknologier til kulstofopsamling?

Kulstofopsamlings teknologier er metoder designet til at opsamle og lagre kuldioxidemissioner fra kilder som kraftværker for at forhindre dem i at komme ud i atmosfæren. Tilhængere argumenterer for, at tilskud ville fremskynde udviklingen af essentielle teknologier til at bekæmpe klimaforandringer. Modstandere argumenterer for, at det er for dyrt, og at markedet bør drive innovation uden regeringsindgriben.

Lær mere Stats Diskuter

Should the government fund research into geoengineering as a way to combat climate change?

Geoengineering refererer til den bevidste intervention i jordens klimasystem i stor skala for at modvirke klimaforandringer, såsom ved at reflektere sollys, øge nedbør eller fjerne CO2 fra atmosfæren. Tilhængere argumenterer for, at geoengineering kunne give innovative løsninger på global opvarmning. Modstandere argumenterer for, at det er risikabelt, uprøvet og kunne have uforudsete negative konsekvenser.

Lær mere Stats Diskuter

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

Fracking er processen hvor olie eller naturgas bliver udvundet fra skifer sten. Vand, sand og kemikalier insprøjtes i stenen ved højt pres hvilket bryder stenen og lader olie eller gas flyde ud til en brønd. Mens fracking drastisk har forbedret olieproduktionen, er der miljømæssige bekymringer, for at processen er forurenende for grundvandet.

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen investere i programmer til at reducere madspild?

Fødevareaffaldsprogrammer har til formål at reducere mængden af spiselig mad, der bliver smidt ud. Tilhængere argumenterer for, at det ville forbedre fødevaresikkerheden og reducere miljøpåvirkningen. Modstandere argumenterer for, at det ikke er en prioritet, og at ansvaret bør ligge hos enkeltpersoner og virksomheder.

Lær mere Stats Diskuter

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

Lær mere Stats Diskuter

Skal regeringen bygge et netværk af ladestationer til elbiler?

I 2022 godkendte EU, Canada, Storbritannien og den amerikanske stat Californien regler, der forbyder salg af nye benzindrevne biler og lastbiler inden 2035. Plug-in hybrider, fuldelektriske og brintcellekøretøjer vil alle tælle med i nul- emissionsmål, selvom bilproducenter kun vil være i stand til at bruge plug-in hybrider til at opfylde 20% af det samlede krav. Forordningen vil kun påvirke salget af nye køretøjer og påvirker kun producenter, ikke forhandlere. Traditionelle forbrændingskøretøjer vil stadig være lovlige at eje og køre efter 2035, og nye modeller kan stadig sælges indtil 2035. Volkswagen og Toyota har sagt, at de sigter mod kun at sælge nul-emissionsbiler i Europa til den tid.

Lær mere Stats Diskuter

Hvilket politisk parti identificerer du dig mest med?

Lær mere Stats Diskuter

Hvilke kvaliteter er vigtigst for dig i en kandidat?

English Dansk