Prøv den politiske quiz

Konservative Folkeparti platform og politikker

Disse problemer nedenfor er sorteret i faldende rækkefølge baseret på hvor vigtigt gennemsnittet Danish [people] vælgeren rangerede dem på quizzen.

Emner

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

CPP>CPP  ChatGPTNej, men undervisningsafgift bør sænkes efter familiens indkomst

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

CPP>CPP  ChatGPTPro-valg, men forbud efter tre (3) måneder.

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men først efter de har afsonet deres straf

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

CPP>CPP  ChatGPTNej, giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion i stedet


Hvor ligner din politiske tro på Conservative People’s Party’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

CPP>CPP  ChatGPTJa

Immigration  ›  Forbud mod muslimske indvandrere

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

CPP>CPP  ChatGPTNej, men vi burde forbyde immigranter fra "høj risiko"-lande

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men giv kirker ret til at nægte samkøns-ægteskaber

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men lad folk bruge privat forsikring

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

CPP>CPP  ChatGPTNej, styrk forbrugeres incitament til at genbruge disse produkter i stedet for

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

CPP>CPP  ChatGPTJa, så længe de går igennem de samme baggrundstjek som heteroseksuelle par

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

CPP>CPP  ChatGPTNej, jeg er ikke tilhænger af dødsstraf

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

CPP>CPP  ChatGPTMere

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

CPP>CPP  ChatGPTNej, vi skal investere i renere alternativer såsom vind, vandkraft, thorium og jordvarme

Immigration  ›  EU indvandrer-kvote

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men kun hvis udgifterne går til miljøvenlige løsninger

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Bør indvandrere i Danmark have lov til, at have dobbelt statsborgerskab?

CPP>CPP  ChatGPTJa, medmindre de har begået terror

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

CPP>CPP  ChatGPTJa, vores mentale sundhedssystem kræver mere finansiering for at kunne yde en højere kvalitet af pleje og service

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Bør udlændinge, som i øjeblikket opholder sig i Danmark, have stemmeret?

CPP>CPP  ChatGPTNej, kun danske statsborgere skal have lov til at stemme

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Kommission

Bør den Europæiske Kommision afvikles?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men de bør være strengt reguleret for at forhindre mismanagement og korruption

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

CPP>CPP  ChatGPTJa

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

CPP>CPP  ChatGPTNej, men de bør have lov til at nægte kunstig iliveholdelse

Udenrigspolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU?

CPP>CPP  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Unionslande

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Union

Bør Danmark melde sig ud af den Europæiske Union?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Videoovervågning

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

CPP>CPP  ChatGPTJa, og der bør sættes mere politi ind på områder med høj kriminalitet

Udenrigspolitik  ›  Udenlandske Valg

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men kun for at behandle sikkerhedstrusler, ikke med økonomiske formål.

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men kun til medicinsk brug

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

CPP>CPP  ChatGPTNej, dette ville give dem tilladelse til at fjerne konkurrencen, skabe kunstig knaphed og øge priserne.

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men vi forlanger en mærkning af genmodificerede fødevarer.

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

CPP>CPP  ChatGPTNej, jeg ville respektere dem mere hvis de gjorde men det skal ikke være et krav

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Bør immigranter være tvunget til at lære det danske sprog?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men regeringen bør give gratis sprogkurser

National sikkerhed  ›  Snigmyrderi i udelandet

Bør Danmark myrde formodede terrorister i fremmede lande?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men kun hvis der er ubestrideligt bevis for at de planlægger at angribe vores land

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

CPP>CPP  ChatGPTJa

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Bør Danmark øge eller sænke antallet af midlertidige arbejdsvisummer, der bliver givet til højt-kvalificeret immigrantarbejdere?

CPP>CPP  ChatGPTFormindsk, og bør regeringen give flere incitamenter til at forberede vores borgere til disse job

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men kun hvis frigivelse af informationerne ikke truer vores nationale sikkerhed

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

CPP>CPP  ChatGPTJa

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men begræns mængden de kan donere

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Burde det være forbudt at brænde dannebrogsflaget?

CPP>CPP  ChatGPTJa

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

CPP>CPP  ChatGPTJa

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

CPP>CPP  ChatGPTNej men alloker flere midler til rehabilitering af stofmisbrugere og forebyggelse af stofmisbrug

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men kun efter fuldførelse af deres straf og prøveløsladelse/prøvetid

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

CPP>CPP  ChatGPTNej, vi bør udvikle flere bæredygtige energiressourcer i stedet

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

CPP>CPP  ChatGPTNej, de fleste mindstelønjobs er beregnet til at udvikle erfaring, ikke forsørge en familie

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

CPP>CPP  ChatGPTNej, bestyrelsesmedlemmer bør være de mest kvalificerede uanset køn

Økonomien  ›  Kirkeskat

Bør kirkeskatten afskaffes?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men kun på ordre fra retten

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

CPP>CPP  ChatGPTJa, så længe de kan bestå de samme fysiske tests som mænd

Udenrigspolitik  ›  De Forenede Europæiske Stater

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Udenrigspolitik  ›  EU autoritære sanktioner

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer?

CPP>CPP  ChatGPTJa

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

CPP>CPP  ChatGPTNej, vi bør bygge flere fængsler

Økonomien  ›  Momssatser

Bør momssatser forøges eller sænkes?

CPP>CPP  ChatGPTSænkes, for at skabe økonomisk vækst

Økonomien  ›  Toldafgifter

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer?

CPP>CPP  ChatGPTNej, et globalt frihandelssystem er bedre for vores virksomheder og forbrugere

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Udenrigspolitik  ›  Centrale EU-agentur

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Skatter

Bør Danmark hæve skatterne på de rige?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Bør Danmark øge eller sænke udenlandsk bistandsudgift?

CPP>CPP  ChatGPTReducer og nægt bistand til lande som huser eller fremmer terrorisme

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transseksuelle atleter have lov til at konkurrere mod atleter, der adskiller sig fra deres tildelte køn ved fødslen?

CPP>CPP  ChatGPTNej, atleter skal konkurrere på baggrund af det biologiske køn, der er opført på deres fødselsattest

Økonomien  ›  arveafgift

Bør Danmark afskaffe arveskatten?

CPP>CPP  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Israel

Bør Danmark blive ved med at støtte Israel?

CPP>CPP  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  bagstopper

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Sigt Grænser

Burde der være termingrænser for medlemmer af Folketinget?

CPP>CPP  ChatGPTNej, vi har allerede termsgrænser kaldet "valg"

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men ikke for kosmetik

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

CPP>CPP  ChatGPTHjælp, i teorien, men er for nylig blevet korrupt og skal have deres beføjelser begrænset

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Bør Danmark øge eller sænke deres militære udgift?

CPP>CPP  ChatGPTForøg

Uddannelse  ›  Skolehandler

Bør regeringen afkriminalisere skolegang?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men i form af et større budget til infrastruktur

Udenrigspolitik  ›  EU Army

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær?

CPP>CPP  ChatGPTJa

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men jeg foretrækker at sænke selskabsskatten til gavn for alle lokale virksomheder

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

CPP>CPP  ChatGPTNej, tjenesten bør være et valg i stedet for en pligt

Økonomien  ›  Loft på bonus

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn?

CPP>CPP  ChatGPTNej, enhver arbejder skal belønnes ud fra deres succes.

Økonomien  ›  Velfærd

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser?

CPP>CPP  ChatGPTMere, reformere systemet, så det supplerer snarere end erstatter en arbejdsgruppe indkomst

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men kun for pensionerede med lav indkomst

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men giv behandling til dem der har testet positiv

Indenrigspolitik  ›  Politisk reklame på sociale medier

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Boliger  ›  Hjemløse lejre

Bør hjemløse personer, der har nægtet ledig husly eller bolig, have lov til at sove eller slå lejr på offentlig ejendom?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Sundhedspleje  ›  COVID Employment Health Pass

Skal regeringen kræve, at ansatte i store virksomheder vaccineres mod COVID?

CPP>CPP  ChatGPTNej, jeg synes, at virksomheder bør kræve vaccination, men ikke efter regeringens mandat

Økonomien  ›  Redningsaktionen af Grækenland

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Immigration  ›  Indvandrerbørn

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Bør danske borgere have tilladelse til at spare eller investere deres penge i fralandsbankkontoer?

CPP>CPP  ChatGPTJa, så længe offshore-indkomst rapporteres

Økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men med mere gennemsigtighed

Social  ›  Hat tale

Bør hadefuld ytringsbeskyttelse beskyttes af ytringsfrihedslovene?

CPP>CPP  ChatGPTJa, så længe det ikke truer vold

Forbrydelse  ›  Demilitariser politiet

Bør politiet bruge lovligt udstyr?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men med streng uddannelse i, hvordan og hvornår man skal bruge udstyret

Forbrydelse  ›  Defundering af politiet

Bør finansiering til lokale politiafdelinger omdirigeres til sociale og samfundsbaserede programmer?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Social  ›  Kønsovergang

Bør personer under 18 år kunne modtage kønsovergangsbehandlinger?

CPP>CPP  ChatGPTNej, børn bør ikke få lov til at tage uigenkaldelige livsbeslutninger

Sundhedspleje  ›  Verdenssundhedsorganisationen

Bør regeringen finansiere Verdenssundhedsorganisationen?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men reducer beløbet

Økonomien  ›  Fire dages arbejdsuge

Skal Danmark overgå til en fire-dages arbejdsuge?

CPP>CPP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Decentraliseret finans

Skal teknologien i vores finansielle system overgå til en decentral protokol, der ikke ejes eller kontrolleres af nogen virksomhed, svarende til internettet?

CPP>CPP  ChatGPTJa, men jeg foretrækker, hvis protokollen blev oprettet og sikret af et regeringsorgan i stedet for en decentraliseret protokol

English Dansk