Prøv den politiske quiz

Dansk Folkeparti platform og politikker

Disse problemer nedenfor er sorteret i faldende rækkefølge baseret på hvor vigtigt gennemsnittet Danish [people] vælgeren rangerede dem på quizzen.

Emner

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

DPP>DPP  ChatGPTNej, men gratis for lav-indkomst studerende med fremragende karakterer

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

DPP>DPP  ChatGPTVi forsvarer den gravides ret til at vælge. Adgang til prævention, seksualundervisning og andre sociale tilbud vil hjælpe med at reducere antallet af aborter.

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

DPP>DPP  ChatGPTJa, men først efter de har afsonet deres straf

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

DPP>DPP  ChatGPTNej, giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion i stedet


Hvor ligner din politiske tro på Danish People’s Party’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

DPP>DPP  ChatGPTJa, men kun mod smitsomme sygdomme, der kan medføre dødsfald

Immigration  ›  Forbud mod muslimske indvandrere

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

DPP>DPP  ChatGPTJa

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

DPP>DPP  ChatGPTJa, men lad folk bruge privat forsikring

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

DPP>DPP  ChatGPTNej, tillad civilt partnerskab, men ikke vielser.

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

DPP>DPP  ChatGPTNej, men øg skattemæssige belønninger til firmaer der laver biologisk nedbrydelige produkter

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

DPP>DPP  ChatGPTNej, og adoptionsbureauer bør prioritere at tilbyde børn til lige par, før de tilbyder til homoseksuelle par

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

DPP>DPP  ChatGPTNej, jeg er ikke tilhænger af dødsstraf

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

DPP>DPP  ChatGPTJeg er tilfreds med det nuværende system

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

DPP>DPP  ChatGPTNej, vi skal investere i renere alternativer såsom vind, vandkraft, thorium og jordvarme

Immigration  ›  EU indvandrer-kvote

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

DPP>DPP  ChatGPTNej, jeg er tilfreds med det nuværende udgiftsniveau

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

DPP>DPP  ChatGPTJa, vores mentale sundhedssystem kræver mere finansiering for at kunne yde en højere kvalitet af pleje og service

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Bør indvandrere i Danmark have lov til, at have dobbelt statsborgerskab?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Bør udlændinge, som i øjeblikket opholder sig i Danmark, have stemmeret?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Kommission

Bør den Europæiske Kommision afvikles?

DPP>DPP  ChatGPTJa

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

DPP>DPP  ChatGPTJa, men de bør være strengt reguleret for at forhindre mismanagement og korruption

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

DPP>DPP  ChatGPTNej fokuser i stedet på at stoppe skatteunddragelse

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Udenrigspolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU?

DPP>DPP  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Union

Bør Danmark melde sig ud af den Europæiske Union?

DPP>DPP  ChatGPTNej, men genforhandle nye strenge grænser for migration ind i landet, og vilkårene for vores pengebidrag

Indenrigspolitik  ›  Videoovervågning

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

DPP>DPP  ChatGPTJa, og der bør sættes mere politi ind på områder med høj kriminalitet

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Unionslande

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15?

DPP>DPP  ChatGPTJa, men jeg ville foretrække at afskaffe EU

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

DPP>DPP  ChatGPTNej, dette ville give dem tilladelse til at fjerne konkurrencen, skabe kunstig knaphed og øge priserne.

Udenrigspolitik  ›  Udenlandske Valg

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg?

DPP>DPP  ChatGPTNej, og vi bør ikke forsøge at påvirke noget andet lands valg eller politik

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

DPP>DPP  ChatGPTJa, men vi forlanger en mærkning af genmodificerede fødevarer.

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

DPP>DPP  ChatGPTJa, der er for meget fake news og misinformation på sociale medier

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

DPP>DPP  ChatGPTNej, selvangivelser har ikke noget at gøre med deres evne til at udføre deres pligter

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Bør immigranter være tvunget til at lære det danske sprog?

DPP>DPP  ChatGPTJa

National sikkerhed  ›  Snigmyrderi i udelandet

Bør Danmark myrde formodede terrorister i fremmede lande?

DPP>DPP  ChatGPTJa, men kun hvis der er ubestrideligt bevis for at de har begået et angreb mod vores land

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Bør Danmark øge eller sænke antallet af midlertidige arbejdsvisummer, der bliver givet til højt-kvalificeret immigrantarbejdere?

DPP>DPP  ChatGPTFormindsk

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

DPP>DPP  ChatGPTJa, men kun hvis frigivelse af informationerne ikke truer vores nationale sikkerhed

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

DPP>DPP  ChatGPTJa, og drastisk forøge skatter og importafgifter til udliciterende virksomheder

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Burde det være forbudt at brænde dannebrogsflaget?

DPP>DPP  ChatGPTJa

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

DPP>DPP  ChatGPTJa, men begræns mængden de kan donere

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

DPP>DPP  ChatGPTNej, vi bør udvikle flere bæredygtige energiressourcer i stedet

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

DPP>DPP  ChatGPTJa, og testen skal indeholde mere end blot et grundlæggende forståelsesniveau

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

DPP>DPP  ChatGPTNej, og straffen for folk der sælger stoffer bør forhøjes

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

DPP>DPP  ChatGPTJa, men kun efter fuldførelse af deres straf og prøveløsladelse/prøvetid

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

DPP>DPP  ChatGPTNej, det vil kun få priserne til at stige i en uendelig cirkel

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

DPP>DPP  ChatGPTNej, bestyrelsesmedlemmer bør være de mest kvalificerede uanset køn

Økonomien  ›  Kirkeskat

Bør kirkeskatten afskaffes?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

DPP>DPP  ChatGPTJa, det er nødvendigt for at bekæmpe terrorisme

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Udenrigspolitik  ›  De Forenede Europæiske Stater

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Udenrigspolitik  ›  EU autoritære sanktioner

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer?

DPP>DPP  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Momssatser

Bør momssatser forøges eller sænkes?

DPP>DPP  ChatGPTSænkes, men kun på mad og medicin

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

DPP>DPP  ChatGPTJa, men de skal yde samfundstjeneste på daglig basis

Økonomien  ›  Toldafgifter

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer?

DPP>DPP  ChatGPTJa, det hjælper med at oprette og gemme flere job

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

DPP>DPP  ChatGPTJa, så længe de kan bestå de samme fysiske tests som mænd

Økonomien  ›  arveafgift

Bør Danmark afskaffe arveskatten?

DPP>DPP  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Bør Danmark øge eller sænke udenlandsk bistandsudgift?

DPP>DPP  ChatGPTReducer og nægt bistand til lande som huser eller fremmer terrorisme

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transseksuelle atleter have lov til at konkurrere mod atleter, der adskiller sig fra deres tildelte køn ved fødslen?

DPP>DPP  ChatGPTNej, atleter skal konkurrere på baggrund af det biologiske køn, der er opført på deres fødselsattest

Økonomien  ›  Skatter

Bør Danmark hæve skatterne på de rige?

DPP>DPP  ChatGPTNej, men lavere skatter for de fattige

Udenrigspolitik  ›  Israel

Bør Danmark blive ved med at støtte Israel?

DPP>DPP  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Centrale EU-agentur

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Bør Danmark øge eller sænke deres militære udgift?

DPP>DPP  ChatGPTForøg

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

DPP>DPP  ChatGPTHjælp, men forbyd deres evne til at foretage politiske donationer

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

DPP>DPP  ChatGPTJa, men ikke for kosmetik

Udenrigspolitik  ›  EU Army

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Uddannelse  ›  Skolehandler

Bør regeringen afkriminalisere skolegang?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

DPP>DPP  ChatGPTJa, men i form af et større budget til infrastruktur

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

DPP>DPP  ChatGPTJa, hvis virksomheden lover at skabe nye job ved at ansætte lokale beboere

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

DPP>DPP  ChatGPTJa, men kun for dem der er begyndt at få pletter på straffeattesten

Økonomien  ›  Loft på bonus

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn?

DPP>DPP  ChatGPTNej, enhver arbejder skal belønnes ud fra deres succes.

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

DPP>DPP  ChatGPTJa, men kun for pensionerede med lav indkomst

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Bør Danmark øge eller sænke skattesatsen for virksomheder?

DPP>DPP  ChatGPTLavere, men fjern fradrag og smuthuller.

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

DPP>DPP  ChatGPTJa, men giv behandling til dem der har testet positiv

Økonomien  ›  Velfærd

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser?

DPP>DPP  ChatGPTFlere, og nægt støtte til indvandrere

Økonomien  ›  Redningsaktionen af Grækenland

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Boliger  ›  Hjemløse lejre

Bør hjemløse personer, der har nægtet ledig husly eller bolig, have lov til at sove eller slå lejr på offentlig ejendom?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Politisk reklame på sociale medier

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Bør danske borgere have tilladelse til at spare eller investere deres penge i fralandsbankkontoer?

DPP>DPP  ChatGPTJa, så længe offshore-indkomst rapporteres

Immigration  ›  Indvandrerbørn

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Sundhedspleje  ›  COVID Employment Health Pass

Skal regeringen kræve, at ansatte i store virksomheder vaccineres mod COVID?

DPP>DPP  ChatGPTNej, jeg synes, at virksomheder bør kræve vaccination, men ikke efter regeringens mandat

Økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

DPP>DPP  ChatGPTNej, dette vil opmuntre firmaer til at flytte jobs ud af landet

Forbrydelse  ›  Defundering af politiet

Bør finansiering til lokale politiafdelinger omdirigeres til sociale og samfundsbaserede programmer?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Social  ›  Hat tale

Bør hadefuld ytringsbeskyttelse beskyttes af ytringsfrihedslovene?

DPP>DPP  ChatGPTJa, så længe det ikke truer vold

Sundhedspleje  ›  Verdenssundhedsorganisationen

Bør regeringen finansiere Verdenssundhedsorganisationen?

DPP>DPP  ChatGPTNej, finansier nationale og lokale programmer i stedet

Forbrydelse  ›  Demilitariser politiet

Bør politiet bruge lovligt udstyr?

DPP>DPP  ChatGPTJa, men med streng uddannelse i, hvordan og hvornår man skal bruge udstyret

Social  ›  Kønsovergang

Bør personer under 18 år kunne modtage kønsovergangsbehandlinger?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Fire dages arbejdsuge

Skal Danmark overgå til en fire-dages arbejdsuge?

DPP>DPP  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Decentraliseret finans

Skal teknologien i vores finansielle system overgå til en decentral protokol, der ikke ejes eller kontrolleres af nogen virksomhed, svarende til internettet?

DPP>DPP  ChatGPTJa, men jeg foretrækker, hvis protokollen blev oprettet og sikret af et regeringsorgan i stedet for en decentraliseret protokol

English Dansk