Prøv den politiske quiz

Dansk Folkeparti platform og politikker

Disse problemer nedenfor er sorteret i faldende rækkefølge baseret på hvor vigtigt gennemsnittet Danish [people] vælgeren rangerede dem på quizzen.

Emner

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

DPP>DPP  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Bør der være et midlertidigt forbud, på al indvandring til Danmark?

DPP>DPP  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej, døm dem i stedet til fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

DPP>DPP  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej


Hvor ligner din politiske tro på Danish People’s Party’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

DPP>DPP  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

DPP>DPP  Partiets støttebaseJa

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

DPP>DPP  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

DPP>DPP  Partiets støttebaseMindre

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

DPP>DPP  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

DPP>DPP  Partiets støttebaseJa

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Bør indvandrere i Danmark have lov til, at have dobbelt statsborgerskab?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Videoovervågning

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

DPP>DPP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Syriske flygtninge

Bør Danmark acceptere flygtninge fra Syrien?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Kommission

Bør den Europæiske Kommision afvikles?

DPP>DPP  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU?

DPP>DPP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Burde det være forbudt at brænde dannebrogsflaget?

DPP>DPP  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  EU autoritære sanktioner

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer?

DPP>DPP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Unionslande

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15?

DPP>DPP  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

DPP>DPP  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

National sikkerhed  ›  Snigmyrderi i udelandet

Bør Danmark myrde formodede terrorister i fremmede lande?

DPP>DPP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Kirkeskat

Bør kirkeskatten afskaffes?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej, al traffik skal behandles ens og fortsæt internettets åbenhed

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

DPP>DPP  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Centrale EU-agentur

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Bør danske borgere have tilladelse til at spare eller investere deres penge i fralandsbankkontoer?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  Skolehandler

Bør regeringen afkriminalisere skolegang?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

DPP>DPP  Partiets støttebaseNej

English Dansk