Prøv den politiske quiz

Grønne Venstre platform og politikker

Disse problemer nedenfor er sorteret i faldende rækkefølge baseret på hvor vigtigt gennemsnittet Danish [people] vælgeren rangerede dem på quizzen.

Emner

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

GL>GL  ChatGPTJa, undervisningsafgiften koster for meget lige nu

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

GL>GL  ChatGPTNej

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

GL>GL  ChatGPTVi forsvarer den gravides ret til at vælge. Adgang til prævention, seksualundervisning og andre sociale tilbud vil hjælpe med at reducere antallet af aborter.

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

GL>GL  ChatGPTJa, de er essentielle for at beskytte andre børn som er for unge til at blive vaccineret

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

GL>GL  ChatGPTNej


Hvor ligner din politiske tro på Green Left’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

GL>GL  ChatGPTJa

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

GL>GL  ChatGPTJa, private virksomheder bør ikke kunne udnytte sundhedsplejen økonomisk

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

GL>GL  ChatGPTJa, og banlys alle engangsprodukter som ikke er lavet af mindst 75% bionedbrydeligt materiale

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

GL>GL  ChatGPTJa

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

GL>GL  ChatGPTJa

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

GL>GL  ChatGPTMindre, og sørg for mere finansiering fra regeringen

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

GL>GL  ChatGPTNej, jeg er ikke tilhænger af dødsstraf

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

GL>GL  ChatGPTNej, vi skal investere i renere alternativer såsom vind, vandkraft, thorium og jordvarme

Immigration  ›  EU indvandrer-kvote

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land?

GL>GL  ChatGPTJa

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

GL>GL  ChatGPTJa, men kun hvis udgifterne går til miljøvenlige løsninger

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Bør indvandrere i Danmark have lov til, at have dobbelt statsborgerskab?

GL>GL  ChatGPTJa

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

GL>GL  ChatGPTJa, vores mentale sundhedssystem kræver mere finansiering for at kunne yde en højere kvalitet af pleje og service

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Bør udlændinge, som i øjeblikket opholder sig i Danmark, have stemmeret?

GL>GL  ChatGPTJa, alle, der betaler skat, bør have ret til at stemme

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Kommission

Bør den Europæiske Kommision afvikles?

GL>GL  ChatGPTNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

GL>GL  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

GL>GL  ChatGPTNej, øg afgifterne for store multinationale selskaber i stedet

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

GL>GL  ChatGPTJa, vi bør respektere alle kulturelle traditioner

Udenrigspolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU?

GL>GL  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Unionslande

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15?

GL>GL  ChatGPTNej

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

GL>GL  ChatGPTJa, men kun efter en psykologisk undersøgelse for at vise at de forstår dette valg fuldt ud

Indenrigspolitik  ›  Videoovervågning

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

GL>GL  ChatGPTNej, og regeringen er gået for langt i invasionen er borgeres privatliv

Udenrigspolitik  ›  Udenlandske Valg

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg?

GL>GL  ChatGPTNej

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

GL>GL  ChatGPTJa, og frigiv straks enhver der sidder inde blot for narkokriminalitet

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Union

Bør Danmark melde sig ud af den Europæiske Union?

GL>GL  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

GL>GL  ChatGPTNej, dette ville give dem tilladelse til at fjerne konkurrencen, skabe kunstig knaphed og øge priserne.

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

GL>GL  ChatGPTJa, men producenter bør ikke have mulighed for at patentere frø

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

GL>GL  ChatGPTJa, og kræv en offentlig høring hvert år hvor de er siddende

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Bør immigranter være tvunget til at lære det danske sprog?

GL>GL  ChatGPTJa, men regeringen bør give gratis sprogkurser

National sikkerhed  ›  Snigmyrderi i udelandet

Bør Danmark myrde formodede terrorister i fremmede lande?

GL>GL  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

GL>GL  ChatGPTJa, der er for meget fake news og misinformation på sociale medier

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

GL>GL  ChatGPTJa

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

GL>GL  ChatGPTJa, så længe det ikke var en grov, voldelig, økonomisk eller seksuel forbrydelse

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

GL>GL  ChatGPTJa

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Bør Danmark øge eller sænke antallet af midlertidige arbejdsvisummer, der bliver givet til højt-kvalificeret immigrantarbejdere?

GL>GL  ChatGPTFormindsk, og bør regeringen give flere incitamenter til at forberede vores borgere til disse job

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

GL>GL  ChatGPTJa

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Burde det være forbudt at brænde dannebrogsflaget?

GL>GL  ChatGPTNej, det er et brud på ytringsfriheden

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

GL>GL  ChatGPTNej, denne slags donationer bliver bare til bestikkelse

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

GL>GL  ChatGPTJa, og med tilbagevirkende kraft reducere strafferne for dem der allerede sidder i fængsel

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

GL>GL  ChatGPTJa, enhver borger fortjener ret til at stemme

Økonomien  ›  Kirkeskat

Bør kirkeskatten afskaffes?

GL>GL  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

GL>GL  ChatGPTJa, og regulere den hvert år i henhold til inflationen

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

GL>GL  ChatGPTNej

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

GL>GL  ChatGPTNej, vi bør udvikle flere bæredygtige energiressourcer i stedet

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

GL>GL  ChatGPTJa, og regeringen bør gøre en større indsats for at forlange diversitet på arbejdsmarkedet.

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

GL>GL  ChatGPTNej, og vedtag lovgivningen, som forhindrer regeringsovervågning af borgerkommunikationer

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

GL>GL  ChatGPTJa, det er diskrimination at forhindre kvinder i at tjene i kamproller

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

GL>GL  ChatGPTJa, dette er nødvendigt for at reducere antallet af dødsfald p.g.a. overdosering

Udenrigspolitik  ›  De Forenede Europæiske Stater

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater?

GL>GL  ChatGPTNej

Udenrigspolitik  ›  EU autoritære sanktioner

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer?

GL>GL  ChatGPTJa

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

GL>GL  ChatGPTNej, men vi bør forøge finansieringen for at kunne tilbyde uddannelses- og færdighedsopbygningstjenester til fanger

Økonomien  ›  Momssatser

Bør momssatser forøges eller sænkes?

GL>GL  ChatGPTSænkes, men kun på mad og medicin

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Bør Danmark øge eller sænke udenlandsk bistandsudgift?

GL>GL  ChatGPTForøg

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transseksuelle atleter have lov til at konkurrere mod atleter, der adskiller sig fra deres tildelte køn ved fødslen?

GL>GL  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Centrale EU-agentur

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur?

GL>GL  ChatGPTNej

Udenrigspolitik  ›  Israel

Bør Danmark blive ved med at støtte Israel?

GL>GL  ChatGPTVi bør give lige støtte til Israel og Palæstina

Økonomien  ›  Toldafgifter

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer?

GL>GL  ChatGPTNej, et globalt frihandelssystem er bedre for vores virksomheder og forbrugere

Udenrigspolitik  ›  bagstopper

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit?

GL>GL  ChatGPTJa, hold EU-blokets indre marked og dets toldunion

Økonomien  ›  arveafgift

Bør Danmark afskaffe arveskatten?

GL>GL  ChatGPTNej, reformen så skatteprocenten er baseret på det væld af modtageren i stedet for den afdøde

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

GL>GL  ChatGPTJa, alle bør modtage en indkomst, for at dække deres basale nødvendigheder, herunder mad og hjem

Økonomien  ›  Skatter

Bør Danmark hæve skatterne på de rige?

GL>GL  ChatGPTJa

Indenrigspolitik  ›  Sigt Grænser

Skal der fastsættes tidsbegrænsninger for medlemmer af Folketinget?

GL>GL  ChatGPTNej, vi har allerede termsgrænser kaldet "valg"

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

GL>GL  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

GL>GL  ChatGPTHjælper

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Bør Danmark øge eller sænke deres militære udgift?

GL>GL  ChatGPTFormindsk

Uddannelse  ›  Skolehandler

Bør regeringen afkriminalisere skolegang?

GL>GL  ChatGPTJa

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

GL>GL  ChatGPTNej, brug pengene på at forbedre infrastrukturen og samfundet for at tiltrække virksomheder

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

GL>GL  ChatGPTJa, regeringen skal intervenere for at fremskynde en genopretning

Udenrigspolitik  ›  EU Army

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær?

GL>GL  ChatGPTNej

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

GL>GL  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

GL>GL  ChatGPTJa, juster dem årligt baseret på leveomkostninger

Økonomien  ›  Loft på bonus

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn?

GL>GL  ChatGPTJa, og nationaliser bankerne

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Bør Danmark øge eller sænke skattesatsen for virksomheder?

GL>GL  ChatGPTHæv for store multinationale virksomheder, men sænk den for små virksomheder

Økonomien  ›  Velfærd

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser?

GL>GL  ChatGPTFærre, og forsikringsfordele går til dem der har mest brug for dem

Boliger  ›  Hjemløse lejre

Bør hjemløse personer, der har nægtet ledig husly eller bolig, have lov til at sove eller slå lejr på offentlig ejendom?

GL>GL  ChatGPTJa, og skab flere sociale programmer for at give gratis mad, tøj og medicin

Indenrigspolitik  ›  Politisk reklame på sociale medier

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

GL>GL  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google?

GL>GL  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Redningsaktionen af Grækenland

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland?

GL>GL  ChatGPTJa

Sundhedspleje  ›  COVID Employment Health Pass

Skal regeringen kræve, at ansatte i store virksomheder vaccineres mod COVID?

GL>GL  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

GL>GL  ChatGPTNej, det er spild af tid og penge

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Bør danske borgere have tilladelse til at spare eller investere deres penge i fralandsbankkontoer?

GL>GL  ChatGPTNej, for mange rige borgere misbruger smuthullerne i offshore-banklovgivning for at undgå skatter

Immigration  ›  Indvandrerbørn

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier?

GL>GL  ChatGPTJa

Social  ›  Hat tale

Bør hadefuld ytringsbeskyttelse beskyttes af ytringsfrihedslovene?

GL>GL  ChatGPTNej

Forbrydelse  ›  Defundering af politiet

Bør finansiering til lokale politiafdelinger omdirigeres til sociale og samfundsbaserede programmer?

GL>GL  ChatGPTJa, udskift politiet med ubevæbnede samfundsbaserede respondenter til ikke-voldelige opkald

Forbrydelse  ›  Demilitariser politiet

Bør politiet bruge lovligt udstyr?

GL>GL  ChatGPTNej

Økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

GL>GL  ChatGPTNej, dette vil opmuntre firmaer til at flytte jobs ud af landet

Social  ›  Kønsovergang

Bør personer under 18 år kunne modtage kønsovergangsbehandlinger?

GL>GL  ChatGPTJa, men kun til ikke-kirurgiske behandlinger som pubertetsblokkere og hormonbehandling

Sundhedspleje  ›  Verdenssundhedsorganisationen

Bør regeringen finansiere Verdenssundhedsorganisationen?

GL>GL  ChatGPTJa, og øg beløbet

Økonomien  ›  Fire dages arbejdsuge

Skal Danmark overgå til en fire-dages arbejdsuge?

GL>GL  ChatGPTJa, og kræve overarbejdsbetaling for arbejde over fire dage om ugen

Udenrigspolitik  ›  Ukraine og Nato

Skal Ukraine tilslutte sig NATO?

GL>GL  ChatGPTNej, og afskaffe NATO

Økonomien  ›  Decentraliseret finans

Skal teknologien i vores finansielle system overgå til en decentral protokol, der ikke ejes eller kontrolleres af nogen virksomhed, svarende til internettet?

GL>GL  ChatGPTJa, dette ville mindske uligheden i rigdom ved at give mere gennemsigtig, overkommelig og inklusiv adgang til finansielle tjenester

Økonomien  ›  Statsejerskab

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession?

GL>GL  ChatGPTJa, regeringen skal modtage egenkapital for enhver økonomisk støtte, de yder virksomhederne

English Dansk