Prøv den politiske quiz
+

Socialistisk Folkeparti platform og politikker

Kandidater

Emner

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

SPP>SPP  Partiets støttebaseFor valg

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Bør der være et midlertidigt forbud, på al indvandring til Danmark?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej


Hvor ligner din politiske tro på Socialist People’s Party’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Bør udlændinge, som i øjeblikket opholder sig i Danmark, have stemmeret?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Bør immigranter være tvunget til at lære det danske sprog?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa, men regeringen bør give gratis sprogkurser

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  EU indvandrer-kvote

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  De Forenede Europæiske Stater

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Videoovervågning

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

SPP>SPP  Partiets støttebaseMindre

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Burde det være forbudt at brænde dannebrogsflaget?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Bør indvandrere i Danmark have lov til, at have dobbelt statsborgerskab?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Syriske flygtninge

Bør Danmark acceptere flygtninge fra Syrien?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Kommission

Bør den Europæiske Kommision afvikles?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Unionslande

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

National sikkerhed  ›  Snigmyrderi i udelandet

Bør Danmark myrde formodede terrorister i fremmede lande?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Bør Danmark øge eller sænke udenlandsk bistandsudgift?

SPP>SPP  Partiets støttebaseForøg

Økonomien  ›  Kirkeskat

Bør kirkeskatten afskaffes?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej, men vi bør forøge finansieringen for at kunne tilbyde uddannelses- og færdighedsopbygningstjenester til fanger

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Uddannelse  ›  Skolehandler

Bør regeringen afkriminalisere skolegang?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Skatter

Bør Danmark hæve skatterne på de rige?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Israel

Bør Danmark blive ved med at støtte Israel?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

SPP>SPP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Bør Danmark øge eller sænke deres militære udgift?

SPP>SPP  Partiets støttebaseFormindsk

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

SPP>SPP  Partiets støttebaseNej

English Dansk