Prøv den politiske quiz

Radikale Venstre platform og politikker

Disse problemer nedenfor er sorteret i faldende rækkefølge baseret på hvor vigtigt gennemsnittet Danish [people] vælgeren rangerede dem på quizzen.

Emner

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

DSLP>DSLP  ChatGPTVi forsvarer den gravides ret til at vælge. Adgang til prævention, seksualundervisning og andre sociale tilbud vil hjælpe med at reducere antallet af aborter.

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, så længe det er sikkert for dem at vende hjem til deres land

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, og giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion


Hvor ligner din politiske tro på Danish Social Liberal Party’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Immigration  ›  Forbud mod muslimske indvandrere

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, dette system garanterer sundhedspleje for alle

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, og banlys alle engangsprodukter som ikke er lavet af mindst 75% bionedbrydeligt materiale

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej, jeg er ikke tilhænger af dødsstraf

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

DSLP>DSLP  ChatGPTMindre, og sørg for mere finansiering fra regeringen

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej, vi skal investere i renere alternativer såsom vind, vandkraft, thorium og jordvarme

Immigration  ›  EU indvandrer-kvote

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men kun hvis udgifterne går til miljøvenlige løsninger

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, vores mentale sundhedssystem kræver mere finansiering for at kunne yde en højere kvalitet af pleje og service

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Bør indvandrere i Danmark have lov til, at have dobbelt statsborgerskab?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Bør udlændinge, som i øjeblikket opholder sig i Danmark, have stemmeret?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men kun efter at have boet i landet i 5 år

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Kommission

Bør den Europæiske Kommision afvikles?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej, private fængsler vil ofre kvaliteten af pleje- og rehabiliteringsydelser til fortjeneste

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej fokuser i stedet på at stoppe skatteunddragelse

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men deres identitet skal være privatverificeret af en kvindelig ansat

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men kun efter en psykologisk undersøgelse for at vise at de forstår dette valg fuldt ud

Udenrigspolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Union

Bør Danmark melde sig ud af den Europæiske Union?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Videoovervågning

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men kun i områder hvor kriminaliteten er høj

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Unionslande

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men kun til medicinsk brug

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej, al traffik skal behandles ens og fortsæt internettets åbenhed

Udenrigspolitik  ›  Udenlandske Valg

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej, og vi bør ikke forsøge at påvirke noget andet lands valg eller politik

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men vi forlanger en mærkning af genmodificerede fødevarer.

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, der er for meget fake news og misinformation på sociale medier

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Bør immigranter være tvunget til at lære det danske sprog?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men regeringen bør give gratis sprogkurser

National sikkerhed  ›  Snigmyrderi i udelandet

Bør Danmark myrde formodede terrorister i fremmede lande?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej, de burde fanges og gives en retfærdig rettergang

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Bør Danmark øge eller sænke antallet af midlertidige arbejdsvisummer, der bliver givet til højt-kvalificeret immigrantarbejdere?

DSLP>DSLP  ChatGPTForøg

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, så længe de har afsonet deres dom.

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Burde det være forbudt at brænde dannebrogsflaget?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej, det er et brud på ytringsfriheden

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej, vi bør udvikle flere bæredygtige energiressourcer i stedet

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men begræns mængden de kan donere

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej men alloker flere midler til rehabilitering af stofmisbrugere og forebyggelse af stofmisbrug

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men den bør kun omfatte meget grundlæggende og enkle emner

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men kun efter fuldførelse af deres straf og prøveløsladelse/prøvetid

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, og regulere den hvert år i henhold til inflationen

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, og regeringen bør gøre en større indsats for at forlange diversitet på arbejdsmarkedet.

Økonomien  ›  Kirkeskat

Bør kirkeskatten afskaffes?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men kun på ordre fra retten

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, dette er nødvendigt for at reducere antallet af dødsfald p.g.a. overdosering

Udenrigspolitik  ›  De Forenede Europæiske Stater

Bør EU udvikle sig til De Forenende Europæiske Stater?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  EU autoritære sanktioner

Bør EU sanktionere medlemslande med autoritære regeringer?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Momssatser

Bør momssatser forøges eller sænkes?

DSLP>DSLP  ChatGPTForøges, men kun på luksusindkøb

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men de skal yde samfundstjeneste på daglig basis

Økonomien  ›  Toldafgifter

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej, et globalt frihandelssystem er bedre for vores virksomheder og forbrugere

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, alle bør modtage en indkomst, for at dække deres basale nødvendigheder, herunder mad og hjem

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, det er diskrimination at forhindre kvinder i at tjene i kamproller

Økonomien  ›  arveafgift

Bør Danmark afskaffe arveskatten?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej, reformen så skatteprocenten er baseret på det væld af modtageren i stedet for den afdøde

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Bør Danmark øge eller sænke udenlandsk bistandsudgift?

DSLP>DSLP  ChatGPTForøg

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transseksuelle atleter have lov til at konkurrere mod atleter, der adskiller sig fra deres tildelte køn ved fødslen?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men kun hvis deres hormonniveau svarer til dem i den kønskategori, hvor de konkurrerer

Økonomien  ›  Skatter

Bør Danmark hæve skatterne på de rige?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  bagstopper

Skal Storbritannien og Nordirland forblive i EU’s toldområde efter Brexit?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, hold EU-blokets indre marked og dets toldunion

Udenrigspolitik  ›  Israel

Bør Danmark blive ved med at støtte Israel?

DSLP>DSLP  ChatGPTVi bør give lige støtte til Israel og Palæstina

Udenrigspolitik  ›  Centrale EU-agentur

Bør efterretningstjenester blive lagt sammen for at skabe et centralt EU-agentur?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Bør Danmark øge eller sænke deres militære udgift?

DSLP>DSLP  ChatGPTHverken eller, vi burde oprette et europæisk militært forsvarssystem i stedet

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

DSLP>DSLP  ChatGPTHjælper

Indenrigspolitik  ›  Sigt Grænser

Burde der være termingrænser for medlemmer af Folketinget?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej, vi har allerede termsgrænser kaldet "valg"

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men ikke for kosmetik

Udenrigspolitik  ›  EU Army

Støtter du oprettelsen af ​​en europæisk hær?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Uddannelse  ›  Skolehandler

Bør regeringen afkriminalisere skolegang?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men i form af et større budget til infrastruktur

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, så længe det lokale miljø ikke er kompromitteret

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej, tjenesten bør være et valg i stedet for en pligt

Økonomien  ›  Loft på bonus

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, juster dem årligt baseret på leveomkostninger

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Bør Danmark øge eller sænke skattesatsen for virksomheder?

DSLP>DSLP  ChatGPTHæv for store multinationale virksomheder, men sænk den for små virksomheder

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej, det er spild af tid og penge

Økonomien  ›  Velfærd

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser?

DSLP>DSLP  ChatGPTMere, reformere systemet, så det supplerer snarere end erstatter en arbejdsgruppe indkomst

Økonomien  ›  Redningsaktionen af Grækenland

Støtter du EU's redningsaktion af Grækenland?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Boliger  ›  Hjemløse lejre

Bør hjemløse personer, der har nægtet ledig husly eller bolig, have lov til at sove eller slå lejr på offentlig ejendom?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, og skab flere sociale programmer for at give gratis mad, tøj og medicin

Økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej

Indenrigspolitik  ›  Politisk reklame på sociale medier

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Bør danske borgere have tilladelse til at spare eller investere deres penge i fralandsbankkontoer?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, så længe offshore-indkomst rapporteres

Immigration  ›  Indvandrerbørn

Bør børn af indvandrere, som bor i franske territorier, være tilladt at tilslutte sig deres familier?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Sundhedspleje  ›  COVID Employment Health Pass

Skal regeringen kræve, at ansatte i store virksomheder vaccineres mod COVID?

DSLP>DSLP  ChatGPTNej, jeg synes, at virksomheder bør kræve vaccination, men ikke efter regeringens mandat

Økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du det Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men fødevaresikkerhed og miljøbeskyttelse skulle prioriteres højere

Forbrydelse  ›  Defundering af politiet

Bør finansiering til lokale politiafdelinger omdirigeres til sociale og samfundsbaserede programmer?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, udskift politiet med ubevæbnede samfundsbaserede respondenter til ikke-voldelige opkald

Social  ›  Hat tale

Bør hadefuld ytringsbeskyttelse beskyttes af ytringsfrihedslovene?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, så længe det ikke truer vold

Forbrydelse  ›  Demilitariser politiet

Bør politiet bruge lovligt udstyr?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men med streng uddannelse i, hvordan og hvornår man skal bruge udstyret

Sundhedspleje  ›  Verdenssundhedsorganisationen

Bør regeringen finansiere Verdenssundhedsorganisationen?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa

Social  ›  Kønsovergang

Bør personer under 18 år kunne modtage kønsovergangsbehandlinger?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, men kun til ikke-kirurgiske behandlinger som pubertetsblokkere og hormonbehandling

Økonomien  ›  Decentraliseret finans

Skal teknologien i vores finansielle system overgå til en decentral protokol, der ikke ejes eller kontrolleres af nogen virksomhed, svarende til internettet?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, dette ville mindske uligheden i rigdom ved at give mere gennemsigtig, overkommelig og inklusiv adgang til finansielle tjenester

Økonomien  ›  Fire dages arbejdsuge

Skal Danmark overgå til en fire-dages arbejdsuge?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, og kræve overarbejdsbetaling for arbejde over fire dage om ugen

Økonomien  ›  Statsejerskab

Bør regeringen erhverve egenkapitalandel i virksomheder, som den udbetaler i en recession?

DSLP>DSLP  ChatGPTJa, regeringen skal modtage egenkapital for enhver økonomisk støtte, de yder virksomhederne

English Dansk