Prøv den politiske quiz

Enhedslisten platform og politikker

Disse problemer nedenfor er sorteret i faldende rækkefølge baseret på hvor vigtigt gennemsnittet Danish [people] vælgeren rangerede dem på quizzen.

Emner

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

RA>RA  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Bør der være et midlertidigt forbud, på al indvandring til Danmark?

RA>RA  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

RA>RA  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

RA>RA  Partiets støttebaseJa


Hvor ligner din politiske tro på Red-Green Alliance’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Immigration  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

RA>RA  Partiets støttebaseNej

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

RA>RA  Partiets støttebaseJa, men kun mod smitsomme sygdomme, der kan medføre dødsfald

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

RA>RA  Partiets støttebaseJa, men den bør kun omfatte meget grundlæggende og enkle emner

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

RA>RA  Partiets støttebaseMindre

Immigration  ›  EU indvandrer-kvote

Bør EU indføre en kvote for indvandrere pr.land?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Bør indvandrere i Danmark have lov til, at have dobbelt statsborgerskab?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

RA>RA  Partiets støttebaseNej

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Videoovervågning

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

RA>RA  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Syriske flygtninge

Bør Danmark acceptere flygtninge fra Syrien?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Kommission

Bør den Europæiske Kommision afvikles?

RA>RA  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Storbritannien efter Brexit

Bør Storbritanien gives adgang til europæiske markeder efter de har forladt EU?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Burde det være forbudt at brænde dannebrogsflaget?

RA>RA  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

RA>RA  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Europæiske Unionslande

Bør antallet af lande i den Europæiske Union reduceres til 15?

RA>RA  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

RA>RA  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

RA>RA  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

National sikkerhed  ›  Snigmyrderi i udelandet

Bør Danmark myrde formodede terrorister i fremmede lande?

RA>RA  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

RA>RA  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Kirkeskat

Bør kirkeskatten afskaffes?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Bør Danmark øge eller sænke antallet af midlertidige arbejdsvisummer, der bliver givet til højt-kvalificeret immigrantarbejdere?

RA>RA  Partiets støttebaseForøg

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

RA>RA  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

RA>RA  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Uddannelse  ›  Skolehandler

Bør regeringen afkriminalisere skolegang?

RA>RA  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

RA>RA  Partiets støttebaseNej

English Dansk